clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проєкт Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (магістр) «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Зауваження приймаються до «15» травня 2022 року.
Гарант освітньої програми – ТОПАЛОВ Андрій Миколайович
E-mail: andrii.topalov@nuos.edu.ua

  • Проект ОПП Комп'ютеризовані системи управління та автоматика