clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

1 жовтня о 1400 в аудиторії 304 Нового навчального корпусу НУК відбулося засідання секції «Інновації в суднових електротехнічних системах та автоматиці» в рамках ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції  «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». Були присутні більше 20 учасників, з яких 13 викладачів та 3 аспіранти.

Засідання розпочалося зі вступної промови в.о. директора ННІАЕ НУК кандидата технічних наук доцента В.А. Скороходова.

На секції було заслухано 8 доповідей. Перша доповідь «Про реактивну складову струму ротора асинхронної машини в генераторному режимі» була зроблена доцентом кафедри суднових електроенергетичних систем кандидатом технічних наук, доцентом Подимакою В.І. Він розповів про деякі недоліки класичної інтерпретації електромагнітних процесів у асинхронному двигуні, що присутні у багатьох підручниках з електричних машин, та запропонував корективу рівняння реактивної складової струму ротора асинхронної машини в генераторному режимі.

Далі, до уваги учасників було представлено цікаву доповідь доцента кафедри морського приладобудування кандидата технічних наук доцента Зівенко О.В. «Вибір методів та засобів вимірювання кількості рідких/твердих середовищ для земснарядів», присвячену розробці інформаційно-вимірювальної системи визначення ступеня заповнення резервуарів підводних земснарядів з метою автоматичного керування їх рухом під час забору донного ґрунту.

З доповіддю «Підвищення точності стабілізації швидкості АНПА при плоскому криволінійному русі» виступила викладач кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів кандидат технічних наук Грудініна Г.С.

Кандидат технічних наук Пальчиков О.О. (кафедра СЕЕС) у доповіді «Дослідження трансформаторного паперу в сильному електричному полі» розповів про особливості визначення характеристик ізоляційного матеріалу методом числового моделювання електричного поля.

За темою майбутньої кандидатської дисертації, присвяченої асинхронним двигунам підвищеної безвідмовності, доповів аспірант кафедри СЕЕС Жежело А.О. (науковий керівник к.т.н., доцент Кімстач О.Ю.)

Красиве технічне рішення щодо визначення в реальному часі дійсного значення електричного сигналу продемонстрував доцент кафедри СЕЕС кандидат технічних наук доцент Обрубов А.В.

В. о. директора ННІАЕ кандидат технічних наук доцент Скороходов В.А. виступив з доповіддю «Інноваційні принципи управління сучасним закладом вищої освіти», де відзначив доцільність застосування сучасних підходів до організації роботи ЗВО, зокрема у відносинах зі здобувачами вищої освіти.

Наприкінці засідання до уваги учасників було представлено доповідь доцента кафедри програмованої електроніки, електротехніки та телекомунікацій кандидата педагогічних наук Худякової І.М. «Разробка автоматизованого робочого місця директора навчально-наукового інституту», основною ідеєю якої є застосування сучасного програмного забезпечення для автоматизації документообігу підрозділів Інституту.

Найактивнішу участь у наукових дискусіях взяли к.т.н. Пальчиков О.О., Касьянов Ю.І., д.т.н. Черно О.О., к.т.н. Новогрецький С.М.

Дирекція ННІАЕ висловлює щиру подяку всім учасникам і запрошує до наступних конференцій у стінах нашого університету!