clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра екологічної хімії

Кафедра екологічної хімії

Кафедра екологічної хімії

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Кафедра екологічної хімії була створена в 1930 році на базі хімічної лабораторії. У свою чергу, хімічна лабораторія була організована в 1927–1929 роках. Її засновниками були викладачі хімії Кривопусков Г. Е. і Снигарьова С. І. Починалося все з чотирьох маленьких кімнат у напівпідвальному приміщенні Старого корпусу.

 

Хімічна лабораторія мала повний комплект приладів для якісного й кількісного аналізу металів, води, палива та мастильних матеріалів. Крім навчального процесу, вона виконувала велику кількість робіт із запитів місцевих заводів, міських установ, держарбітражу. Керувала лабораторією Земницька Олена Дем’янівна. Серед наукових здобутків того часу слід зазначити уточнення методу визначення твердості води (Земницька О. Д., Шехматова Г. А., Журавська В. С.), випробування мастильних матеріалів, які використовувалися при спуску судів (Земницька О. Д., Цеханович В. В.), вивчення дисоціації водяної пари в парових котлах (Цеханович В. В.).

Першим завідувачем кафедри був Нестеров Є. В. (1893–1938 р.р.). В 1938 році він був засуджений і розстріляний як учасник націоналістичного центра «Союз звільнення України». Євген Володимирович був реабілітований тільки в 1962 році.

1 Земницька О.Д..jpg  З 1938 року кафедру очолила Земницька О. Д. (на кафедрі з 1923 р. по 1947 р.). З 1923 р. Олена Дем’янівна викладала на робітничому факультеті при Миколаївському технікумі ім. Тімірязєва, що пізніше був перетворений у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ). З 1931 року Олена Дем’янівна – асистент кафедри хімії, з 1937 р. – старший викладач кафедри. Під час окупації м. Миколаєва змушена була залишитися в місті й працювала у технічній лабораторії. Основним своїм завданням вважала збереження матеріальної бази лабораторії та інституту.

2 Колосов О.К..jpgВ 1942 році, під час евакуації до м.Пржевальськ, кафедру очолив видатний учений в області електрохімії Колосов О. К. (на кафедрі з 1942 р. по 1944 р.), відряджений до МКІ з блокадного Ленінграду. До початку сорокових років він вже став видатним вченим. Олександр Костянтинович організував фізико-хімічну лабораторію по вивченню й виготовленню еталонів міжнародного Вольта, Ампера та Ома. Незважаючи на важкий воєнний час, організував у м. Пржевальськ лабораторію для студентів, керував роботою по наданню допомоги сільському господарству й місцевій промисловості, займався освітньою й пропагандистською роботою.

3 Федосєєв П.М..jpg  В 1944 році кафедру очолив Федосєєв П. М. (на кафедрі з 1944 р. по 1961 р.). Під керівництвом Петра Миколайовича виконано й захищено п’ять кандидатських дисертацій, розроблені прискорені методи визначення вуглецю й водню в бурих і кам’яних вугіллях, антрацитах, горючих сланцях і торфі, які згодом увійшли у Держстандарт СРСР 6389.52.

Плідно і сумлінно в цей час працювали викладачі:

   Лагошна Раїса Матвіївна (на кафедрі з 1952 р. по 1960 р.) З 1955 по 1957 рік, під час академічної відпустки Федосєєва П. М., виконувала обов’язки завідувача кафедри, в 1960 році нагороджена орденом «Знак Пошани». Під час роботи на кафедрі опублікувала 13 наукових статей, що стосуються визначення основних компонентів органічних речовин у різних об’єктах.

   Ігнатенко Людмила Сергіївна (на кафедрі з 1962 р. по 1981 р.), нагороджена медаллю «Ветеран праці», Чернишова Таїсія Євгенівна (на кафедрі з 1954 р. по 1962 р.) виконали та захистили дисертації під керівництвом Федосєєва П.М.

В п’ятдесятих роках ХХ ст. викладацький склад кафедри поповнився відповідальними викладачами, які все своє подальше життя пов’язали з кафедрою.

   Григоренко Марина Євгенівна (на кафедрі з 1956 р. по 1986 р.) Автор більше 20 наукових праць, серед яких авторські свідоцтва, статті в центральних наукових виданнях, 8 методичних розробок.

   Соколовська Зоя Миколаївна (на кафедрі з 1958 р. по 1985 р.) Її наукові праці друкувалися в журналах «Химия в школе», «Известия ВУЗов», «Хімія палив і мастил», у наукових збірниках МКІ. Автор близько 20 методичних розробок.

   Акімова Катерина Олексіївна (на кафедрі з 1963 р. по 1985 р.) Була відповідальним виконавцем багатьох наукових тем, працювала над проблемами використання важких палив і присадок до них. Автор більше ніж 30 наукових праць і методичних розробок.

4 Друцца П.І..png  З 1961 року завідувачем кафедри стає Друцца П.І. (на кафедрі з 1961 р. по 1968 р.), хімік-аналітик за фахом. Проявив себе ініціативним і енергійним, висококваліфікованим фахівцем та вміло поєднував педагогічну й наукову діяльність. Так, на ЧСЗ була розроблена та впроваджена технологія застосування протекторного цинкового ґрунту, проведені експлуатаційні дослідження на підводних частинах корпусів. Під його керівництвом було розроблено й впроваджено експрес-метод визначення ацетилену в повітрі та відсіках кораблів, що збільшило вибухобезпечність газозварювальних робіт, полярографічні методи одночасного визначення багатьох металів в одному зразку на срібному амальгованому електроді; методика визначення стрептоміцину в крові у хворих на туберкульоз легенів, визначення концентрацій деяких аерозолів, які були використані в клінічній практиці. Автор більше сорока друкованих праць і методичних розробок.

З першого дня Великої вітчизняної війни Петро Іванович служив начальником полкової хімічної служби на Західному та Білоруському фронтах. Нагороджений двома орденами Червоної Зірки, медаллю «За взяття Кенігсберга» та іншими нагородами.

5 Засідання кафедри проводить П.І. Друцца.jpg

Засідання кафедри проводить П.І. Друцца

Зліва направо: Панкратова Л.М., Друцца П.І., Соколовська З.М., Ігнатенко Л.С.

   У період інтенсивної хімізації народного господарства кафедру хімії поповнили ініціативні, енергійні, талановиті співробітники Шевченко Н.Д., Біла М.І., Навоєнко О.М., М.О. Настичук, Мащенко В.В., які продовжили плодотворну наукову роботу в області аналітичної хімії палив.

Шевченко Ніна Дмитрівна (на кафедрі з 1963 р. по 1991 р.) була відповідальним виконавцем багатьох наукових тем. 25 років вона досліджувала способи одержання та властивості магнітних рідин. Автор багатьох наукових праць, серед яких 15 авторських свідоцтв та 5 патентів. Вела активну педагогічну діяльність, автор кафедральних методичних розробок.

   Біла Марія Іванівна (на кафедрі з 1963 р. по 1979 р.) працювала над проблемою очищення металевих поверхонь від іржі за допомогою паст, досліджувала характеристики палив і вивчала можливості роботи двигунів на важких паливах. Нагороджена медаллю «За доблесну працю». Марія Іванівна активно займалася суспільною і виховною роботою зі студентами, була заступником декана кораблебудівного факультету.

Настичук Марія Олександрівна (на кафедрі з 1963 р. по 1981 р.) у МКІ працювала на посаді асистента, старшого викладача. У 1982 році були надруковані її методичні вказівки «Коррозия в судостроении», якими і на сьогоднішній день користуються студенти НУК.

Мащенко Валентина Василівна (на кафедрі з 1967 р. по 2014 р.) – піввіковий ланцюг традицій і досвіду поколінь. 15 років викладала на курсах підвищення кваліфікації Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За довголітню плідну роботу з талановитою молоддю кандидат хімічних наук, доцент Мащенко В.В. отримала нагороду «Відмінник освіти України». Автор більше 30 наукових праць і методичних розробок.

6 Половой Ю.М..jpg  В 1968 році завідувачем кафедри стає Половий Ю.М. (на кафедрі з 1967 р. по 1999 р.). Наукова діяльність Юрія Микитовича стосувалася дослідження властивостей палив, зокрема, механізму вторинних термічних реакцій вуглеводнів. Ним розроблений новий метод інтерпретації механізму повільних реакцій, заснований на принципах термохімічної кінетики, який показав, що ці реакції протікають через два перехідних стани, зумовлених ентропійним і ентальпійним факторами. Для розрахунку термодинамічних властивостей перехідних станів був розроблений новий структурно-груповий метод наближеного обчислення термодинамічних функцій, що був простим і зручним у застосуванні.

Половий Ю.М. підтримував зв’язок з підприємствами суднобудівної промисловості. Під час його роботи на посаді завідувача, кафедра виконала багато наукових досліджень, спрямованих на розробку заходів, що сприяли ефективному згорянню важких палив у суднових двигунах. У цих роботах він широко використовував власні теоретичні розробки. Під його керівництвом кафедра хімії провела масштабні дослідження з синтезу та властивостей антинагарних і антикорозійних присадок до важкого палива.

Юрій Микитович брав участь у Великій Вітчизняній війні у складі Першої Червонопрапорної бригади Балтійського флоту. Після війни продовжував військову службу, брав участь у розмінуванні Балтійського моря. Має медалі Нахімова, «За перемогу над Німеччиною», інші нагороди.

Під науковим керівником Полового Ю.М. захистила дисертацію Камінська Євгенія Георгіївна (на кафедрі з 1968 р. по 1998 р.). Відповідальний виконавець багатьох наукових тем. Крім робіт в області хімії палив, вона займалася питаннями корозійної стійкості танків для перевезення фосфатної кислоти, розробкою методів вирощування хлорели у виробничих умовах, мембранними технологіями, проблемою зневоднювання червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу. Нею розроблені кращі методичні посібники та вказівки. Її лекції відрізнялися глибиною знань, логікою й доступністю викладання.

7 Засідання кафедри проводить Половий Ю.М..jpg

Засідання кафедри проводить Половий Ю.М.

Зліва направо: Ігнатенко Л.С., Гончаренко Л.О., Панкратова Л.М., Акімова К.І., Григоренко М.Є., Шевченко Н.Д., Половий Ю.М., Овдієнко Л.І., Соколовська З.М., Біла М.І., Настичук М.О., … , Демчук В.П.

 

8 Соловйова Ж.Ф..jpg  З 1978 р. кафедру очолювала Соловйова Жанна Федорівна (на кафедрі з 1970 р. по 1999 р.). Основні наукові напрямки роботи: електрохімічна корозія й одержання та властивості магнітних рідин. Автор більше 50 наукових праць, серед яких авторські свідоцтва та методичні розробки.

На початку 80-х співробітники кафедри одними з перших на Україні почали досліджувати методи отримання магнітних рідин. Над вивченням їх унікальних властивостей активно працювали Соловйова Ж.Ф., Шевченко Н. Д., Черникова М.Р.,. Овдієнко Л.И, Горбунова Л.І.

9 Матвієнко В.М..jpg  З 1988 року протягом 21 року кафедру очолював Матвієнко В.М. Керівник зіркової добропорядності до людей. Основне коло наукових інтересів Владлена Миколайовича становили питання емалювання металів. Під його керівництвом виконано емалювання металевих плиток у дитячому містечку «Казка» м. Миколаєва. Він є автором більше 100 наукових і методичних робіт, серед яких винаходи, наукові статті в республіканських, загальносоюзних і закордонних збірниках, методичні й навчальні посібники. Матвієнко В. М. брав активну участь у суспільній роботі. Він був членом секції емалей Наукової Ради Держкомітету СРСР з науки і техніки, членом Української Ради НТТ.

10 Кельїна С.Ю..jpg  З 1999 року завідувачем кафедри хімії була Кельїна С.Ю. (на кафедрі з 1982 р. по 2016 р.). Коло її наукових інтересів – аналіз і очищення різноманітних типів водних ресурсів, моніторинг навколишнього середовища.

Світлана Юріївна має більше 70 друкованих праць в області аналітичної хімії, у тому числі багато статей в іноземних виданнях, методичних вказівок, посібники з грифом МОН, монографії.

Цимбал Д.О. був аспірантом Кельїної С.Ю. (на кафедрі з 2005 р. до 2014 р.).

За цей період була відновлена інтенсивна робота по створенню бібліотеки електронних ресурсів навчальної та методичної літератури кафедри державною мовою, покликаної підвищити рівень підготовки студентів з хімічних дисциплін.

За роки десятиліття її керівництва на кафедрі склався унікальний колектив – хімічна родина – атмосфера взаєморозуміння.

11 Ювілей Мащенко Валентини Василівни, 2012 рік. Раді поважним гостям.jpg

Ювілей Мащенко Валентини Василівни, 2012 рік. Раді поважним гостям

Личко О.І., Ященко О.І., Ященко Ц.Р., Афанасьєва Т.В., Горбунова Л.І. Матвієнко В.М., Соловйова Ж.Ф,. Кельїн С.Ю., Мащенко В.В., Невинський О.Г., Овдієнко Л.І.

   Талановита, ерудована, здібний організатор, вона правильно виділила пріоритети і напрям пошуків у вдосконаленні навчального процесу і науково-дослідної роботи кафедри. Викладацький склад оновився винятково відповідальними і цілеспрямованими, з високим творчим потенціалом науковцями. Невинський О.Г. (на кафедрі з 2000 р. до 2017 р.), Кулалаєва Н.В. (на кафедрі з 2000 р. до 2013 р.), які згодом захистили дисертації. Викладачами кафедри розроблені та оновлені курси лекцій з дисциплін Хімія, Біохімія, Біохімія спорту, Хімія полімерів, Моніторинг навколишнього середовища, що викладаються на високому науково-методичному рівні.

12 49 Всеукраїнська олімпіада з хімії 26-31 березня 2012 р..jpg

49 Всеукраїнська олімпіада з хімії 26-31 березня 2012 р.

На фото: Кельїна С.Ю. доцент, Калашник О. П. методист Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, Невинський О.Г. доцент, Ященко Ц.Р. старший лаборант, Кулалаєва Н.В. доцент, Мащенко В.В. доцент, Ященко О.І. завідувач лабораторії, Горбунова Л.І. старший лаборант, Афанасьєва Т.В. старший лаборант, Цимбал Д.О. фахівець.

 

13 Експериментальний тур 49 Всеукраїнскої олімпіади з хімії серед учнів.jpg

Експериментальний тур 49 Всеукраїнскої олімпіади з хімії серед учнів

26–31 березня 2012 г.

На фото: учасники олімпіади, к.х.н., доцент Кулалаєва Н.В.

   В 2012 р. на базі кафедри хімії НУК був успішно проведений IV етап Всеукраїнської олімпіади з хімії серед учнів. Співробітники кафедри розробили складні і нестандартні завдання експериментального туру, пов’язані з сучасними досягненнями хімії та хімічної технології й нестандартне обладнання до них, організували проведення олімпіади і брали участь в оцінюванні результатів.

Значний внесок в розвиток кафедри вніс навчально-допоміжний персонал.

14 Лаборанти кафедри хімії.jpg
Лаборанти кафедри хімії (зліва направо):

Кочурина І. П., Овдієнко Л. І., Гончаренко Л. О., Соколовська З. М., Демчук В. П., Чернікова М. Р.

 

Вимогливими до себе і до підлеглих завідувачами лабораторії були Панкратова Людмила Миколаївна (на кафедрі з 1962 р. до 1978 р.), Овдієнко Людмила Іванівна (на кафедрі з 1963 р. до 2008 р.). Завдяки їх діяльності кафедра була забезпечена необхідним устаткуванням і реактивами, багато науково-дослідних робіт проводилися за їх особистої участі та лаборантів – Чернікової Марини Романівни, Кочуриної Ірини Петрівни, Демчук Валентини Павлівни, Гончаренко Людмили Олександрівни, Дрик Олександри Іванівни.

Більше 25 років на кафедрі працювала чудова людина — учбовий майстер Суворов Сергій Петрович. Його вмілими руками зроблені всі установки для лабораторних робіт, стенди, таблиці, прилади для проведення наукових досліджень, для дисертаційних робіт.

15 Колектив навчально-допоміжного складу кафедри загальної хімії, 2000 р..jpg

Колектив навчально-допоміжного складу кафедри загальної хімії, 2000 р.

 

 

Старші лаборанти Л. І. Горбунова, О. І. Ященко, Т. В. Афанасьєва та завідувач лабораторії Овдієнко Л.І.

 

Для розробки та створення нестандартного обладнання для експериментального туру на кафедру (з 2011 р. по 2015 р.) був запрошений Уразманов Фаніс Хапібович. Майстер «золоті руки» не тільки блискуче впорався з усіма проблемами підготовки олімпіади, але й став необхідною людиною в колективі.

З моменту створення кафедра декілька разів змінювала свою назву у відповідності до стратегії розвитку університету. Наказом №86-к від 01.01.2013 р. кафедра введена до складу факультету екологічної та техногенної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та реорганізована в кафедру екологічної хімії.

16 Літвак С.М..jpg  З 2013 р. по лютий 2017 р. кафедру очолював к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії наук суднобудування України, член-кореспондент Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій Літвак С. М.

Сергій Михайлович має три вищих освіти: технічну (1984 р., Миколаївський кораблебудівний інститут); економічну (2002 р., Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету; юридичну (2003 р., Одеський національний університет). Має більше 100 науково-методичних публікацій, 8 винаходів, був науковим керівником 12 науково-дослідних робіт в області екології. В 2006 році одержав премію міжнародного лідера розробки програм екологічного менеджменту – фірми «Global To Local». Літвак С. М. нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», має подяки Міністра екології й природних ресурсів України, нагороджений грамотами голови Миколаївської ОДА і Миколаївського міського голови.

17 Колектив кафедри, 2013 р..jpg

Колектив кафедри, 2013 р.

Личко О.І. старший викладач, Літвак С.М. завідувач кафедри, доцент, Горбунова Л.І. старший лаборант, Уразманов Ф.Х. старший лаборант, Цимбал Д.О. фахівець, Кулалаєва Н.В. доцент, Невинський О.Г. доцент, Ященко О.І. завідувач лабораторії, Мащенко В.В. доцент, Кельїн С.Ю. доцент, Ященко Ц.Р. аспірант, Афанасьєва Т.В. старший лаборант.

 

18 Ремешевська І.В..jpg  З 2017 р. кафедру екологічної хімії очолює Ремешевська І. В. Ірина Володимирівна розпочала свій трудовий шлях у Українському державному морському технічному університеті (з 2004 року Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) у 2002 році на посаді асистента кафедри екології після закінчення навчання на Машинобудівному факультеті і отримання диплома з відзнакою за спеціальністю Екологія та охорона навколишнього середовища. В 2003 році здобула другу вищу освіту і отримала диплом за спеціальністю Менеджмент організації.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 — екологічна безпека на тему: «Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента. Є співавтором більше 80 наукових і методичних публікацій, серед яких статті у вітчизняних і закордонних журналах, методичні вказівки й посібники.

Ремешевська І. В. входить до складу науково-технічної ради за науковим напрямом «Екологічна безпека», експертної комісії з суднових енергетичних установок та екології, методичної ради НУК, Вченої ради факультету екологічної безпеки.

З метою підвищення рівня екологічної безпеки ряду підприємств нашого міста та розробки низки природоохоронних заходів та технологій на підприємствах Миколаєва та області, у 2010 році на базі кафедри екологічної хімії створено науково-дослідну лабораторію при НДІ екології та енергозбереження та НДЧ НУК. Лабораторія дозволяє виконувати широкий спектр науково-дослідних робіт у різних напрямках екологічного моніторингу, виконувати дослідження якості морських, стічних, природних вод, питної води, розробляти нові лабораторні роботи для впровадження у практику навчання студентів.

Протягом 93 років існування кафедри екологічної хімії співробітниками одержано біля 80 авторських свідоцтв і патентів на винахід, опубліковано більш 300 наукових робіт, видано більше 75 методичних посібників та вказівок, в тому числі з грифом МОН.

Сьогодні кафедра приймає участь у навчальному процесі на більшості факультетах і інститутах університету з дисциплін Хімія, Біохімія, Біохімія спорту, Хімія полімерів, Моніторинг навколишнього середовища. Кожна навчальна дисципліна забезпечена навчально-методичними комплексами, методичними рекомендаціями, навчальними посібниками та підручниками, авторами яких є викладачі кафедри. Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій, лабораторних, практичних, семінарів, конференцій, круглих столів, контрольних співбесід.

До складу кафедри екологічної хімії входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники:

Личко Олена Іванівна працює на кафедрі з 1989 р., спочатку старшим лаборантом, асистентом, а з 2002 р. — старшим викладачем. В 1980 р. закінчила Ленінградський технологічний інститут за фахом «Фізика та механіка полімерів». Олена Іванівна займається методичною й науковою діяльністю в області хімії полімерів. Розробила курс лекцій, лабораторні роботи, методичні вказівки з дисципліни «Хімія полімерів», посібник «Хімія полімерів», розроблені методи просушування гранульованого поліуретану, методи просочення синтетичних вітрильних тканин деякими полімерами; активно працює в області хімії флокулянтів і їх розчинів.

Тимченко Інна Вікторівна працює на кафедрі з вересня 2014 р. В 2005 р. закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Кандидат технічних наук зі спеціальності «Екологічна безпека» з 2010 р. В 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри екологічної хімії. Науково-дослідницька робота пов’язана з розробкою методів та засобів комп’ютерного моніторингу небезпечних процесів та об’єктів, математичним моделюванням поширення забруднень на водній поверхні та розробкою методів прийняття рішень з забезпечення екологічної безпеки природоохоронних територій. Член Національного екологічного центру України.

Ященко Цвєтана Романівна почала працювати на кафедрі у 2010 р. на посаді старшого лаборанта. У 2012 р. в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова здобула ступінь магістра зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», отримала кваліфікацію еколога, викладача вищого навчального закладу. У 2013 р. отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» з кваліфікацією менеджера-економіста. З 2013 р. по 2016 р. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Напрям наукових досліджень: підвищення екологічної безпеки регіону шляхом впровадження екологічного менеджменту на об’єктах природно-заповідного фонду. З 2014 р. працює викладачем кафедри екологічної хімії.

19 ЗАМЕНИТЬ!!!!Колектив кафедри, 2019 р..jpg

Колектив кафедри, 2019 р.

 

 

старший лаборант Горбунова Л.І., викладач Ященко Ц.Р., завідувач лабораторії Ященко О.І., професор НУК Літвак С.М., завідувач кафедри, доцент Ремешевська І.В., доцент Тимченко І.В., старший лаборант Жилін О.П.

   Навчально-виховний процес забезпечує кваліфікований та відповідальний колектив учбово-допоміжних працівників: завідувач лабораторії Ященко Олена Іванівна (з 1988 р.), старші лаборанти Горбунова Людмила Іванівна (з 1993 р.), Жилін Олександр Павлович (з 2015 р.). Завдяки їх сумлінній праці навчальні лабораторії завжди готові до проведення занять.

20 навч-доп. склад, 2019 р..jpg

Навчально-допоміжний склад кафедри, 2019 р.

старший лаборант Горбунова Л.І., старший лаборант Жилін О.П., завідувач лабораторії Ященко О.І.

   Система підвищення кваліфікації, яка склалась на кафедрі, повністю забезпечує підвищення педагогічної майстерності і наукового рівня викладачів у відповідності з сучасними вимогами. На кафедрі щомісяця проводяться науковий і методичний семінари, на яких обговорюються актуальні питання теорії і методики викладання хімічних дисциплін. Порядок проведення відкритих занять і взаємовідвідувань сприяє обміну досвідом і підвищенню кваліфікації кадрового складу. Викладачі регулярно проходять стажування.

Багато років кафедра успішно готує талановиту молодь міста й області до участі в республіканських і міжнародних олімпіадах з хімії школярів і студентів. На кафедрі були підготовлені призери Всеукраїнських і міжнародних олімпіад, які зараз успішно закінчили провідні навчальні ВУЗи країни й трудяться на батьківщині та за кордоном.

Щорічно кафедрою екологічної хімії проводиться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії серед студентів НУК першого і другого курсів. Викладачі кожного року розробляють нові цікаві завдання, що стимулюють студентів до вивчення поглибленого курсу хімії.

19 І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії серед студентів, 2019 р..jpg

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії серед студентів, 2019 р.

Старший викладач Личко О.І., талановиті студенти НУК

   У 2017 році кафедрою започатковано проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної хімії». Основні наукові направлення конференції: біохімія, біогеохімія, органічна хімія, неорганічна хімія, моніторинг навколишнього середовища, використання хімії в промисловості, сучасні методи викладання хімічних дисциплін. Доповіді і матеріали, які були заслухані та представлені на конференції увійшли у збірник друкованих тез.

22 Пленарне засідання конференції, 2018 р..jpg

Пленарне засідання конференції, 2018 р.

23 Вручення сертифікатів учасникам конференції, 2018 р..jpg

Вручення сертифікатів учасникам конференції, 2018 р.