clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра фiзики

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

Курс фізики є базовим для практично усіх технічних дисциплін, тому він вивчається студентами із самого моменту заснування нашого університету. На початку минулого століття, у 1920-ті роки, коли НУК був ще Миколаївським індустріальним технікумом, фізику викладав лише один викладач –Вишеславський М.Д., батько відомого поета, перекладача, літературознавця та педагога Вишеславського Л.М.

Кафедру фізики як структурний підрозділ ВНЗ було організовано у 1932 році, її завідувачем став старший викладач Валецький А.Н. В подальшому кафедрою завідували: к.ф.-м.н., доц. Крилов К.С. (з 1941 р. до 1943 р.), ст. викл. Каплун А.Л. (з 1944 р. до 1951 р.), к.ф.-м.н., доц. Кулькін К.І. (з 1951 р. до 1957 р.), к.ф.-м.н., доц. Прогрущенко О.В. (з 1957 р. до 1963 р.), к.ф.-м.н., доц. Божко І.І. (з 1963 р. до 1965 р.), к.т.н., доц. Бандура В.М. (з 1965 р. до 1974 р.), к.т.н., доц. Грипіч М.Г. (з 1974 р. до 1989 р.). З 1990 року по 2017 р. — д.т.н., проф. Мочалов О.О. У сьогоднішній день кафедрою керує к.т.н., доц. Шаповал Н.О.

У 1936 р. до складу кафедри був долучений кабінет фізики від колишнього середнього механіко-технічного училища (на базі якого і було створено індустріальний технікум). Саме у цьому кабінеті ще в дореволюційні часи викладав фізику Рюмін В.В. – активний популяризатор фізики, хімії, електротехніки та популяризатор ідей К.Е. Ціолковського. Він був автором багатьох наукових та науково-популярних книжок, біля тисячі статей, видавав журнали «Физик-Любитель», «Электричество и жизнь», на його честь названа вулиця міста Миколаєва. На початок 1940-х років на кафедрі фізики вже було більше 1200 фізичних приладів та установок, у кабінеті фізики проводилися лабораторні заняття, виконувались емпіричні дослідження.

У воєнні роки інститут було евакуйовано до м. Пржевальська (нині – м. Каракол, Киргизія) і  прийнято рішення об’єднати кафедри фізики, математики та теоретичної механіки. Завідувачем об’єднаної кафедри став Серебряков Є.Г., який до війни дуже багато зробив для розвитку Миколаєва, він провів близько сорока консультацій, експертиз і розрахунків, зокрема: посилення спускової доріжки одного зі стапелів і будівництво залізобетонної набережній на заводі ім. 61 Комунара; посилення основи і спускової доріжки стапелів заводу ім. А. Марті (ЧСЗ); дослідження грунтів і фундаменту для будівництва будівель і будинків, як на території заводів, так і в місті Миколаєві; модернізація старого елеватора і будівництво нового елеватора (1930р.) в м. Миколаєві; брав участь в проектуванні і будівництві нового Очаківського причалу та у розробці залізничного вузла товарної станції Миколаєва. Цікаво, що Серебряков Є.Г. — єдиний  із педагогів тих років проводив лекції українською мовою. Після війни брав активну участь у відновленні і розвитку Миколаївської області.
Після повернення з евакуації до Миколаєва фізичну лабораторію було відновлено в 1946 р. силами викладачів та  студентів інституту.
У 1951 році, з приходом на кафедру Прогрущенко А.В., було відкрито аспірантуру за спеціальністю «Фізика твердого тіла».
З 1965 р. створюється наукова оптична лабораторія по вивченню напруженого стану пластинчатих елементів суднового корпусу. Члени кафедри приймали активну участь в її становленні. Згодом ця лабораторія переросла в лабораторію голографічної інтерферометрії, в якій виконано фундаментальні дослідження в області вібрації.
У 1966 році було відкрито новий корпус на проспекті Леніна (нині —  проспект Центральний), до якого і переїжджає кафедра фізики з усіма лабораторіями та кабінетами.

З 1964 по 1981 роки фізику на кафедрі викладає всесвітньо відомий професор Цимерман Г.К. Головна область його інтересів – астрономія, саме він доклав багато зусиль до створення меридіанного круга для вивчення руху небесних тіл в Миколаївській обсерваторії. В результаті роботи Цимермана Г.К. та Божко І.І. (зав. каф. фізики  у 1963-65 роках), крім доповнення каталогів, у Миколаївській обсерваторії була розширена методика визначення абсолютних значень азимутів лінії світ, вдосконалена конструкція окулярного мікрометра, введений в процес спостережень прилад для врахування особистих помилок при спостереженнях краю великих планет, фільтр для спостережень Сонця і конструкція нового накладного рівня, та ін.

У 1960-1980 роках на кафедрі фізики також працювали доценти Бандура  В.М, який завідував кафедрою з 1965 по 1974р., Шмандіна В.Н., Четвьоркіна Г.Є., ст. викладачі Кучеренко В.В., Земляна С.О., Попов В.В., Носачук В.Д., викладачі Лукьянова Л.М., Кузнєцова Л.І., Балашова М.М., Тітушина Л.П., Гаманович В.І., Юрченко Г.Ю.

Після введення в експлуатацію будівель головного корпусу Миколаївського кораблебудівного інституту, кафедра фізики переїжджає до блоку В, де і працює до теперішнього часу.

Під керівництвом к.т.н., доц. Грипіча М.Г., який працював на кафедрі фізики з 1960 по 1989  рік в якості лаборанта, викладача, доцента, зав. кафедрою (з 1974 по 1989 рік) у 1974 році було повністю оновлено обладнання лабораторії механіки. Це був талановитий педагог і фізик, який працював на кафедрі майже тридцять років та дуже багато зробив для формування лабораторного фонду.

Протягом 1978-1997 рр. на кафедрі працював к.т.н., доц. О.М. Трунов, він виконував наукові дослідження за програмами «Довговічність і надійність машин і механізмів», «Освоєння світового океану». За комплекс робіт удостоєний першої премії ЛКСМ УРСР в області науки і техніки (1979), Першої премії ВЛКСМ СРСР, звання «Кращий молодий винахідник України». Його розробки «Високооборотна пневматична машинка» і «Захвати робота» нагороджені медалями ВДНГ СРСР. Під його керівництвом виконувалися госпдоговірні роботи за програмою міністерств галузей оборонної промисловості, розроблені, виготовлені і введені в експлуатацію датчики тиску, струмовихрові кодові і кінцеві вимикачі робототехнічних комплексів,  аналізатори задимленості газів, що відходять, товщиноміри лакофарбових покриттів та ін.

З 1990 по 2017 рік завідувачем кафедри фізики працює Мочалов О.О., доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, вчений в області тепломасопереносу, фізики твердого тіла. Він створив школу математичного моделювання фізичних та технологічних процесів. Вчені, яких вона об’єднує (Коваль С.С., Шаповал Н.О., Ушкаць М.В., Євфимко К.Д., Гайша О.О. та інші), досліджують фізичні процеси, що протікають в структурних одиницях твердих тіл на мікрорівні в широкому діапазоні деформацій та температурних впливів, процеси  при кристалізації багатокомпонентних сплавів на установках безперервного лиття сталі, процеси що протікають при взаємодії лазерного випромінювання з суцільними середовищами в неоднорідних магнітних полях, процеси у плазмотронах і струменях при плазмовому напиленні матеріалів та інше.  На базі цих фундаментальних досліджень одержані патенти і авторські свідоцтва, видано сотні наукових статей, навчальні посібники та монографії. Мочалов О.О. – не тільки вчений, здатний вирішувати складні наукові та дослідницькі питання: також він займається і науково-методичною роботою.
У 1990-2000 роках на кафедрі працювали доцент Сипко В.П., головний напрямок наукової діяльності якого – оптичні методи досліджень параметрів фізичних процесів, ст. викладачі Таранчук О.О., Кулік А.Д., викладачі Коваль Н.І., Титюченко Л.І., Стратієнко Л.І., що здебільшого займались створенням компьютерних лекційних демонстрацій, віртуальних лабораторних робіт та іншою інноваційною діяльністю на освітянській ниві.
З 2002 по 2015 рік на кафедрі фізики працював і майбутній завідувач кафедри вищої математики НУК — к.т.н., доцент Гайша О.О. – спеціаліст в області теплофізики, теплоенергетики, математичного моделювання і комп’ютерних технологій. Він є переможцем численних професійних конкурсів та змагань (лауреат рейтингу «Золота фортуна»-2003 у номінації «Освіта», переможець Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід» у 2006 та 2010 роках, стипендіат Кабінету Міністрів України, тощо).

Кафедра фізики НУК, 2008 рік

Сьогодні на кафедрі працюють: професор, д.т.н., Мочалов О.О., професор Ушкац М.В., доценти Буруніна Ж.Ю., Коваль С.С., Шаповал Н.О., завідувачі лабораторій та лаборанти Ткаченко Т.О., Бойко О.П., Павлін Є.А.,  Павлін В.Є., Кондратенко В.В.

З 2017 року кафедрою фізики завідує доцент, к.т.н. Шаповал Наталя Олександрівна,  яка багато років займається науковою, педагогічною та методичною роботою. Її наукова діяльність пов’язана з дослідженнями у галузі технічної тепофізики, теплоенергетики та математичного моделювання виробничих процесів. На сьогоднішній день проводить дослідження фізичних процесів у твердих тілах на мікроструктурному рівні. Методична робота пов’язана з удосконаленням методики викладання фізики у вищій школі.

Ще одним викладачем сучасної кафедри фізики є д. фіз.-мат. н., професор Ушкац Михайло Вікторович. Його наукова діяльність присвячена дослідженням поведінки речовин у різних агрегатних станах на основі статистичного підходу і, зокрема, одній із досі нерозв’язаних задач молекулярної фізики – статистичній теорії конденсації, його новаторські підходи відомі не тільки в Україні але й у світовій науці (UEoS – Ushcats Equation of State; UCM – Ushcats Convergence Method) і знайшли своє застосування у різного роду теоретичних та прикладних дослідженнях, що відображено у багатьох міжнародних публікаціях. Студентські наукові роботи під його керівництвом займали призові місця у відповідних Всеукраїнських конкурсах. Завдяки тісній співпраці з кафедрою молекулярної фізики та кафедрою теоретичної фізики фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, у 2015 році було підписано «Угоду про творчу співпрацю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова», в рамках якої сьогодні здійснюється атестація науково-педагогічних кадрів та проводяться спільні фундаментальні дослідження. Не менш активною є педагогічна діяльність Ушкаця М.В. — він є головою експертної ради Миколаївської обласної фізичної олімпіади та членом журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, а з 2016 р. він входить до складу науково-методичної ради МОН України зі спеціальності 104 – Фізика та астрономія.
К.т.н., доцент Буруніна Ж.Ю. багато років веде плідну наукову, методичну та педагогічну діяльність на кафедрі фізики. Коло її наукових інтересів пов’язане з новим, наукоємним напрямком – проектуванням, будівництвом та експлуатацією безекіпажних підводних прив’язних апаратів і систем. Результати теоретичних і прикладних досліджень найшли відображення у багатьох наукових публікаціях. Буруніна Ж.Ю. веде активну педагогічну діяльність, постійно працює над удосконаленням методики викладання фізики в вищій школі. Є співавтором навчально-методичних видань, серед яких дві книги з грифом МОН.
Коваль С.С. — к. фіз.-мат. н., доцент кафедри фізики, провідний фахівець з моделювання нерівноважних теплофізичних процесів та математичного моделювання. Займається плідною педагогічною діяльністю та організаційною роботою.
Також на кафедрі фізики сьогодні працюють зав. лабораторіями Ткаченко Т.О. — досвідчений фахівець в області методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ та Бойко О.П. —  фахівець з розробки електронних засобів навчання та методики викладання емпіричних основ фізики.

Сьогодні до складу кафедри фізики входять: лабораторія механіки, лабораторія молекулярної фізики, лабораторія електрики та електромагнетизму, лабораторія коливань та хвиль, лабораторія оптики, лабораторія атомної фізики, лабораторія навчально-дослідницької роботи студентів. Співробітники кафедри під керівництвом професора Мочалова О.О. займаються вирішенням проблем моделювання процесів в галузі теплофізики, твердого тіла, фізики мікроструктур та різноманітних процесів в техніці. На кафедрі захищено 7 кандидатських та 2 докторських дисертації. До наукової роботи на кафедрі також залучаються талановиті студенти, які разом із співробітниками кафедри приймаюсь участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах, публікуються у наукових виданнях. Кафедра має високий рейтинг за даними міжнародних наукометричних баз.

Співробітники кафедри фізики завжди є активними учасниками спортивних подій університету.