clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

УВАГА! З метою пошуку, підтримки і поліпшення умов інтелектуального розвитку талановитої молоді в різних сферах життя, на виконання рішення Миколаївської міської ради від 20.05.2021 №4/360 «Про затвердження Положення про призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у закладах вищої освіти, закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної ( професійно-технічної) освіти м. Миколаєва», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», управлінням молодіжної політики Миколаївської міської ради розпочато роботу по призначенню ( за період 2020-2021 навчального року) стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у закладах вищої освіти, закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної ( професійно-технічної ) освіти м. Миколаєва.

Центр молодіжної політики інформує студентів НУК, про можливість прийняти участь в конкурсі і отримати стипендію. Для цього потрібно виконати ряд умов, і подати пакет документів в ЦМП. ( Головний корпус, аудиторія 530а ). З детальною інформацією стосовно подачі документів можна ознайомитись нижче.  

Кандидат на отримання стипендії повинен:

 • навчатися в одному із закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти або закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва;
 • відзначитись успішним навчанням за підсумками 2020-2021 навчального року;
 • проживати на території м. Миколаєва;
 • бути віком до 35 років на момент надходження пакету документів;
 • не знаходитись в академічній відпустці;
 • не отримувати стипендію міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у закладах вищої освіти, закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва, в минулому навчальному році.

Конкурсний пакет документів включає в себе:

 1. Витяг із протоколу засідання вченої ( педагогічної ) ради, або іншого уповноваженого органу закладу освіти про висунення кандидата на здобуття стипендії;
 2. Рекомендаційний лист ( характеристика ) – мотивоване подання, в якому визначаються особливі досягнення, підписане керівником і засвідчене печаткою навчального закладу.

До рекомендаційного листа ( характеристики ) обов’язково додається копія залікової книжки кандидата на здобуття стипендії або довідка в довільній формі, про стан успішності навчання за підсумками двох останніх семестрів підписана керівником і засвідчена печаткою навчального закладу ( у разі відсутності залікової книжки );

 1. Анкета кандидата на здобуття стипендії міського голови та міської ради ( Додаток 10;
 2. Лист-погодження органу студентського самоврядування;
 3. Копії дипломів чи грамот про перемогу в конкурсах, фестивалях, олімпіадах тощо;
 4. Копія паспорта студента;
 5. Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру ( у разі необхідності або наявності );
 6. Копія картки платника податку студента ( для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу, подається лише копія паспорта студента );
 7. Копія виписки з банку про відкриття рахунку;
 8. Згода на обробку персональних даних (Додаток 2).

Клопотання для встановлення стипендії міського голови та міської ради може бути порушено громадською організацією за узгодженням відповідного закладу освіти м. Миколаєва.

ДОДАТКИ : 1. Анкета кандидата на здобуття стипендії міського голови та міської ради на 4 арк. В 1 прим.

 1. Згода на обробку персональних даних на 1 арк. В 1 прим.
Переглянути