clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Король Юрій Михайлович

 

Король Юрій Михайлович

Керiвник навчально-наукового центру гідромеханіка

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail:

ORCID: 0000-0001-6588-7798

Scopus ID: 56529482000

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

Гідроаеромеханіка, Обчислювальна гідромеханіка, Чисельні методи гідродинаміки кораблів та об’єктів океанотехніки, Методи оптимізації форми корпусу судна та технічних засобів освоєння океану, Методи оптимізації рушійно-рульового комплексу суден та технічних засобів освоєння океану.

Сфера наукових інтересів:

гідромеханіка суден та об’єктів океанотехніки.

Король Юрій Михайлович, українець, народився 10 вересня 1944 року в місті Ступіно Московської області.

В 1951 році я почав вчитися в СШ №1 Миколаєва, а в 1954 році був переведений в СШ №2 в зв’язку з об’єднанням чоловічих і жіночих шкіл. Закінчив школу в 1961 році, здав іспити і поступив на Кораблебудівний факультет Миколаївського кораблебудівного інституту. Навчання почалося з виробничої практики на заводі ім. 61 Комунара – вдень, а теоретичне навчання – ввечері (по програмі денного відділення). Практика закінчилася в січні 1963 року, але і під час навчання я продовжував працювати. Спочатку  лаборантом НДЧ на 0,25 ставки на кафедрі опору матеріалів, а потім лаборантом на 0,5 ставки кафедри теорії корабля.

В 1965 році оженився (дружина – Король (Болотова) Галина Костянтинівна, комі, 1945 р.н.), а в 1967 – у нас народився син – Костянтин. В цьому ж році я закінчив інститут і згідно з розподілом молодих фахівців пішов працювати на суднобудівний завод ім. 61 Комунара. Працював спочатку помічником майстра цеху № 3, потім – майстром цього ж цеху, а потім будівником відділу спеціального суднобудування.

В 1969 році поступив в аспірантуру з відривом від виробництва, після закінчення якої в 1972 році почав працювати викладачем кафедри гідромеханіки продовжуючи роботу над дисертацією. В 1975 році був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. Дисертацію (змінивши тему) захистив у 1982 році і одержав науковий ступень кандидата технічних наук.

В 1984 році був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри  гідромеханіки, а в 1986  згідно з рішенням Вищої атестаційної комісії мені було присуджено наукове звання – доцент.  На посаду доцента кафедри гідромеханіки обирався в 1989, 1994, 1999 та 2004 роках. В 2006 року обраний на посаду завідувача кафедри гідромеханіки, а в 2008 — на посаду директора Кораблебудівного інституту НУК. В 2017 році переведений на посаду професора кафедри Конструкції та механіки судна. В 2019 році призначений на посаду керівника Навчально-наукового центру Гідромеханіка.    

Нагороджений у  1989 році медаллю “Ветеран труда”, а в 2000 – нагрудним знаком “Відмінник освіти України”. В 2010 році присвоєно звання професора НУК, члена-кореспондента Академії наук суднобудування України та нагороджено нагрудним знаком «За заслуги». Маю велику кількість подяк за керівництво сільгоспроботами студентів та за успішне виконання госпрозрахункових робіт.

Являюсь співавтором 14 навчальних посібників, 13 науково-технічних звітів, маю 179 наукових публікацій, в тому числі 10 публікацій в науко-метричній базі СКОПУС та 3 свідоцтва про винахід.