clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прийом на навчання до НУК для здобуття вищої освіти

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (перелік освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання див. Додаток 1 та 4 до цих Правил).

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202  «Міжнародне право».

 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією НУК у порядку, визначеному законодавством.