clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра механiки i конструювання машин

Кафедра механіки і конструювання машин утворена 1 квітня 2007 р. у результаті об’єднання кафедр конструювання машин, динаміки і міцності суднових машин.

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів

У 1933 р. колектив кафедри складався з трьох інженерів. Завідувачем кафедри був призначений Петро Кирилович Козубов. На кафедрі викладалося три самостійних курси: «Теоретична механіка» (провідний проф. Е. Г. Серебряков); «Теорія механізмів і машин»; «Деталі машин» (провідний доцент П. К. Козубов). Після П. К. Козубова у 1951 році завідувачем кафедри був призначений Павло Андрійович Писарєв — доцент, кандидат технічних наук. У МКІ почав працювати з 1944 р. Спочатку обіймав посаду доцента кафедри деталей машин. З 1951 р., протягом 14 років, очолював кафедру теоретичної механіки й теорії механізмів. Після реорганізації кафедри Павло Андрійович працював на кафедрі деталей машин і ПТМ. У 1966 р. кафедру очолив Михайло Якович Аристов — доцент, кандидат технічних наук. У 1966 році ректорат МКІ вирішує поділити кафедру деталей машин на дві кафедри: кафедру «Деталей машин і підйомно-транспортних машин» (зав. кафедри доц. М. Я. Аристов) і кафедру «Теоретичної й прикладної механіки» (зав. кафедри доц. В. І. Тульчий). У цей період на кафедрі викладалися наступні дисципліни: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Деталі машин і ПТМ», «Основи теорії надійності суднових машин».
У 1970 році завідувачем кафедри призначається Станіслав Федорович Трунін — доцент, кандидат технічних наук, який приділяв велику увагу впровадженню в навчальний процес технічних засобів навчання. Кафедра встановлює ділові зв’язки з родинними кафедрами інших ЗВО, із підприємствами суднобудівної промисловості. При кафедрі відкривається аспірантура (керівники — доценти С. Ф. Трунін і М. Я. Аристов). У 1984 році завідувачем кафедри стає Георгій Петрович Нерубенко — доцент, кандидат технічних наук, основним напрямком наукових досліджень якого був віброзахист суднових машин і механізмів. Г. П. Нерубенко є автором чотирьох монографій і довідника. У 1987 році Г. П. Нерубенко захистив докторську ди-
сертацію і йому надається вчене звання професора. В 1996 р. кафедру очолив Валерій Валентинович Алексєєнко — доцент, кандидат технічних наук, науковим напрямком якого була механізація трудомістких процесів у суднобудуванні. Трудову діяльність у МКІ розпочав з 1966 року на посаді інженера. Згодом обіймає посаду асистента, викладача, доцента. Є автором 44 наукових праць і винаходів, п’яти навчальних посібників, запатентував транспортний пристрій у США, Великобританії, Канаді, Франції, Німеччині, Японії, Югославії, Швеції, Фінляндії.

Кафедра динаміки і міцності суднових машин

Кафедра динаміки і міцності суднових машин була утворена в 1975 році. До складу кафедри увійшли викладачі й співробітники кафедри деталей машин і ПТМ, кандидати технічних наук, доценти М. Я. Аристов, П. А. Писарєв, О. П. Попов, В. Г. Руденко, ст. викладачі М. А. Бирилло й Н. І. Романовська, ст. інженери НДС Ю. М. Кіпрєєв і М. A. Рожков, зав. лабораторією Є. В. Знаменський і ст. лаборант І. С. Резчикова. Очолив кафедру доктор технічних наук Ю. С. Крючков, який після
захисту докторської дисертації у ЦНДІ імені академіка Крилова (м. Ленінград) був запрошений до МКІ. У 1985 році під керівництвом О. П. Попова захистив кандидатську дисертацію Ю. В. Корчагін, у 1990 році — В. Е. Бєляєв. У 1995 році під керівництвом О. І. Тарасенко дисертацію захистив аспірант С. В. Дніпровський.
Велика наукова робота, розгорнута з перших днів створення кафедри, яку очолював Ю. С. Крючков, спочатку проводилася за двома напрямками:
• динаміка, міцність, вібрація й ударостійкість суднових машин;
• вітрильні судна й вітротехника.
Під керівництвом О. П. Попова з 1985 року на кафедрі почали виконувати роботи в галузі забезпечення працездатності триботехнічних вузлів.
Результати досліджень зубчастих муфт, виконані О. П. Поповим, були впроваджені в практичну діяльність проектних організацій. За результатами цих досліджень була видана монографія, що стала основою докторської дисертації О. П. Попова.
За роки існування кафедри викладачі й співробітники одержали близько 50 авторських посвідчень і патентів на винаходи в галузі вітрильних суден, опорних вузлів, зубчастих муфт, амортизаторів, засобів регулювання тощо. О. П. Попов і Ю. М. Кіпрєєв за впроваджен ня винаходів і отриманий ефект від їхнього використання одержали почесні знаки «Винахідник СРСР». Протягом 15 років кафедра готувала фахівців зі спеціалізації «Динаміка і акустика СЕУ».  Випускники кафедри працюють на багатьох підприємствах колишнього СРСР: у Мурманську і Северодвинську, Феодосії і Новоросійську, Києві і Миколаєві. Активна робота з відтворення історії флоту, міста Миколаєва, відродження колишніх традицій славного корабельного краю принесли широку популярність Юрію Семеновичу Крючкову в Україні й СНД. Його книги з історії міста й флоту, численні статті в журналах і газетах, виступи на радіо й телебаченні мають велику популярність. У 1996 р. Указом Президента України Ю. С. Крючкову було присвоєно звання заслуженого працівника культури України. Міська Рада Миколаєва в 1998 р. удостоїла Ю. С. Крючкова звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

У 1988 році захистив докторську дисертацію О. П. Попов. У 1990 році був призначений завідувачем кафедри.

У вересні 1997 року кафедру став очолювати Ю. М. Кіпрєєв.

На базі двох кафедр 1 квітня 2007 р. утворена кафедра механіки й конструювання машин (МКМ).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ПОПОВ Олексій Павлович
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

ТАРАСЕНКО Олександр Іванович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

МИКИТЮК Вадим Євгенович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

САВЕНКОВ Олег Ігорович
Асистент кафедри

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

МАНДРА Валерій Миколайович — завідувач лабораторії
РОЖКОВ Микола Олександрович — завідувач лабораторії
СТОЯН Валентина Андріївна — фахівець

КОНТАКТИ
Viber: (063)838-47-59
е-mail: oleg.savenkov@nuos.edu.ua