clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2013 рік

 1. Патент на винахід №101200 Україна. Система автоматичного керування лінійного та кутовою швидкостями підводного апарата [Текст]/ Блінцов С.В.
 2. Патент на винахід №101201 Україна. Система автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата по одній осі координат [Текст]/ Блінцов С.В.
 3. Патент на винахід № 101202 Україна. Система автоматичного керування рухом підводного апарата в горизонтальній площині [Текст]/ Блінцов С.В.
 4. Патент на винахід № 101522 Україна. Екопірогенезіс – спосіб глибокого розкладання діоксинів при термічній утилізації органічних побутових відходів [Текст]/  Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В. Публ. 26.12.11 Б №24. Опубл. 10.04.13 Бюл. №7.
 5. Патент на винахід № 102308 Україна. Установка безперервної термічної утилізації термопластичних відходів [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Публ. 25.10.12 Б № 20. Опубл 25.06.13 Бюл. №12.
 6. Патент на винахід № 102321 Україна. Спосіб багатоконтурної циркуляційної газифікації органічних відходів[Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Публ. 25.10.12 Б № 20. Опубл 25.06.13 Бюл. №12.
 7. Патент на винахід № 102773 Україна. Спосіб теплопостачання житлового мікрорайону з використанням власних альтернативних видів палива [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Публ. 12.11.12 Б №21, опубл. 12.08.13 Бюл. №15.
 8. 8.Патент на винахід № 82746 Україна. Спосіб виготовлення гнутих перфорованих профілів Текст]/ Рашковський О.С., Новошицький А.В. Заявл. 17.01.2013; Опубл. 12.08.2013. Бюл., 2013. – № 15.
 9. Патент на винахід № 103723 Україна. Установка безперервного піролізу полізу полімерних відходів з платформою [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Московко О.О., Публ. 10.06.13 Б №11. Опубл 11.11.13 Бюл. №21.
 10. Патент на винахід № 103640 Україна. Спосіб зварювання та пристрій для його здійснення [Текст]/ Сімутєнков І.В., Драган С.В.,  Галь А.Ф. Опубліковано 11.11.2013. Бюл. № 21.
 11. Патент на винахід № 100690 Україна. Спосіб газифікації вологих органічних відходів «хвостів» твердих побутових відходів [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В.
 12. Патент на корисну модель № 76878 Україна. Газогенератор з пристроєм стабілізації процесу газифікації вологих органічних відходів[Текст]/  Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В. Опубл. 25.01.2013, Бюл №2.
 13. Патент на корисну модель № 76879 Україна. Спосіб теплопостачання житлового мікрорайону з використанням власних альтернативних видів палива [Текст]/  Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В. Опубл. 25.01.2013, Бюл. №2.
 14. Патент на корисну модель № 76859 Україна. Перетворювач позиційного коду зі знаком у позиційно-знаковий код для комп’ютерних систем керування газодизель ними генераторами [Текст]/ Рябенький В.М., Дубовик Я.А.
 15. 15. Патент на корисну модель № 76861 Украина. Спосіб корегування вихідної напруги стабілізатора за допомогою зміни нульового потенціалу пасивного ємнісного фільтра [Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Дубовик Я.А., Аль-Суод Махмуд Мохаммад. Опубл. 25.02.2013 р. Бюл. № 2. МПК G05F 1/56 (2006.01).
 16. Патент на корисну модель №76860 Украина. U201204012 Функціональна структура корегування вихідної напруги стабілізатора індукційним методом [Текст]/  Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Дубовик Я.А., Аль-Суод Махмуд Мохаммад. Опубл. 25.02.2013 р. Бюл. №2. МПК G05F 1/56 (2006.01).
 17. Патент на корисну модель №76858 Украина. U201203986. Функціональна структура корегування вихідної напруги стабілізатора ємнісним методом [Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Дубовик Я.А., Аль-Суод Махмуд Мохаммад. Опубл. 25 .02.2013 МПК G05F 1/56 (2006.01).
 18. Патент на корисну модель № 78003 Украина. Протиударний амортизатор [Текст] / Кіпреєв Ю.М., Микитюк В.Є., Миронов Д.А.
 19. Патент на корисну модель № 78089 Україна. Зубчаста муфта [Текст] / О.П. Попов, О.М. Медведовський, Л.О. Попова, О.І. Савенков – u201209687; заявл. 10.08.2012; опубл. 11.03.2013. Бюл. №5.
 20. Патент на корисну модель № 77954 Україна. Газогенератор двозонний [Текст]/  Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Кондратенко Ю.П., Коробко О.В., Козлов О.В. Опубл. 11.03.2013, Бюл №5.
 21. Патент на корисну модель № 77943 Україна. Спосіб газифікації вологих органічних відходів «хвостів» твердих побутових відходів [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В. Опубл. 11.03.2013, Бюл №5.
 22. Патент на корисну модель № 77941 Україна. Передача Новікова з лінійним зачепленням зубів [Текст] / О.П.Попов, Л.О. Попова – u201115138; заявл. 21.12.2011; опубл 11.03.2013; Бюл. №5.
 23. Патент на корисну модель № 78215 Україна. Підводне судно типу «пірнаюче блюдце» підвищеної маневреності [Текст]/ Бурдун Є.Т., Крептюк А.В.
 24. Патент на корисну модель № 79916 Україна. Установка безперервного піролізу полімерних відходів з платформою [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Московко О.О. Опубл.13.05.2013, Бюл. №9.
 25. Патент на корисну модель № 79927 Україна. Система керування фільтрокомпенсуючим пристроєм [Текст]/  Жук О.К., Запальський В.М., Жук Д.О., Запальський К.М.
 26. Патент на корисну модель № 80021 Україна. Багатокомпонентний чутливий елемент інерціального датчика [Текст]/  Снігур А.К.
 27. Патент на корисну модель №81556 Україна. Зубчаста муфта [Текст] / О.П.Попов, О.М. Медведовський, Л.О. Попова, О.І. Савенков – u201212902; заявл. 13.11.2012; опубл 10.07.2013. Бюл. №13.
 28. Патент на корисну модель № 82747 Україна. Котел [Текст]/ Долганов Ю.А., Єпіфанов О.А., Димо Б.В. Опубліковано 12.08.2013 р. Бюл. № 15.
 29. Патент на корисну модель № 82748 Україна. Спосіб перетворення аналогового сигналу в логіко-динамічному процесі контролю амплітуди та частоти Текст]/ Ушкаренко О.О.
 30. Патент на корисну модель №82745 Україна. Функціональна структура логіко-динамічного процесу синхронізації генератора з мережею Текст]/ Дорогань О.І.
 31. Патент на корисну модель № 82750 Україна. Функціональна структура процедури перетворення аналогового сигналу напруги в логіко-динамічному процесі контролю амплітуди та частоти Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Дорогань О.І.
 32. Патент на корисну модель № 82749 Україна. Спосіб перетворення аналогових сигналів генератора в логіко-динамічному процесі його синхронизації з мрежею Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Дорогань О.І., Бабак В.І.
 33. Патент на корисну модель № 82746 Україна. Спосіб корегування вихідної напруги стабілізатора індукційним методом Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Дорогань О.І., Біленко В.В.
 34. Патент на корисну модель №84383 Україна. Передача Новікова з точковим зачепленням зубів [Текст]/ О.П. Попов, О.М. Медведовський, Л.О. Попова, О.І. Савенков – u201301594; заявл. 11.02.2013; опубл 25.10.2013;. Бюл. №20.
 35. Патент на корисну модель 85036 Україна. Конструкція кормової гнучкої огорожі [Текст]/ Коробанов Ю.М., Мартинец Б.М., Ткаченко Ю.М.
 36. Патент на корисну модель № 84876 Україна. Установка безперервної термічної утилізації цілих зношених автомобільних шин [Текст]/ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В. Опубл 11.11.13 Бюл. №21.
 37. Патент на корисну модель № 84870 Україна. Зразки шорстковті поверхні (порівняння) для контролю шорсткості деталей [Текст]/  Мозолюк В.О., Гущин В.М.,  Гущина А.Н., Жайворонок Г.І.
 38. Патент на корисну модель 84869 Україна. Корпус баржі з композитного армоцементу [Текст]/  Казарєзов А.Я., Жучинський Л.А., Фатєєв М.В.
 39. Патент на корисну модель 84814 Україна. Перетворювач позиційного коду в позиційно-знаковий код для компютерних систем управління газо-дизельними генераторами [Текст]/ Рябенький В.М., Дубовик Я.А
 40. Патент на корисну модель 84863 Україна. Поршень циліндра з рідинним ущільненням [Текст]/ О.П. Попов, О.М. Медведовський, О.І. Савенков, Д.А. Волік – u201301593; заявл. 11.02.2013; опубл 11.11.2013. Бюл. №21.
 41. Патент на корисну модель № 85431 Україна. Передача Новікова з лінійним зачепленням зубів [Текст]/ О.П. Попов, Л.О. Попова – u201302954; заявл. 11.03.2013; опубл 25.11.2013; Бюл. №22.
 42. Патент на корисну модель 85037 Україна. Конструкція носової гнучкої огорожі [Текст] / Коробанов Ю.М., Мартинец Б.М., Ткаченко Ю.М.
 43. Патент на корисну модель 85918 Україна. Підводний апарат[Текст] /Бугаєнко Б.А., Галь А.Ф., Андрейчикова Г.Ю.
 44. Патент на корисну модель 85852 Україна. Конструкція опорної колони вітроенергетичного устаткування Текст] /Рашковський О.С., Ухо В.С.
 45. Патент на корисну модель 85859 Україна. Спосіб запуску генератора за допомогою асинхронного двигуна Текст] /Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Біленко В.В.
 46. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49933 Україна. Комп’ютерна програма керування процесом плавного пуску асинхронного двигуна «MotorControl» [Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О. Опубл. 02 липня 2013 р.
 47. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49934 Україна. Комп’ютерна програма керування напругою синхронного генератора «VoltageControl» [Текст]/ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О. Опубл. 02 липня 2013 р.
 48. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49932 Україна. Комп’ютерна програма керування реверсним електроприводом постійного струму «Privod» [Текст]/ Ушкаренко О.О. Опубл. 02 липня 2013 р.
 49. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49935 Україна. Ком’пютерна програма для розробки та забезпечення роботи в режимі реального часу систем моніторінгу параметрів та [Текст]/ Дорогань О.І.
 50. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50077 Україна. Науковий твір «Точний вираз конфігураційного інтеграла системи взаємодіючих частинок» [Текст]/ Ушкац М.В.