clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2015 рік

 1. Патент на винахід № 107386 Україна. Установка безперервної термічної утилізації цілих зношених автомобільних шин / Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В. Публ. 27.08.2013 Бюл. № 16, Опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.
 2. Патент на винахід № 108010 Україна. Зубчаста муфта / Попов О.П., Медведовський О.М., Попова Л.О., Савенков О.І. Публ. 26.05.2014 Бюл. № 10, Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 3. Патент на винахід № 107976 Україна. Система автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата на базі інверсної моделі з онлайн – ідентифікацією параметрів / Блінцов С.В. Публ. 25.07.2013 Бюл. № 14, Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 4. Патент на винахід № 107988 Україна. Спосіб електродугового напилення покриттів. / Дубовий О.М., Карпеченко А.А., Овсянников В.М., Бобров М.М. Публ. 25.10.2013 Бюл. № 20, Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 5. Патент на винахід № 109115 Україна. Газогенератор з пристроєм стабілізації процесу газифікації вологих органічних відходів. / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В. Публ 25.10.2013, Бюл. № 20., Опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
 6. Патент на винахід № 109610 Україна. Тризонний газогенератор вологих органічних відходів. / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Борцов О.С. Публ 10. 40.2015, Бюл. № 7., Опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17.
 7. Патент на винахід № 110020 Україна. Газогенератор двозонний. / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Кондратенко Ю.П., Коробко О.В., Козлов О.В. Публ 25.10.2013,  Бюл. № 20., Опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21.
 8. Патент на винахід № 110082 Україна. Комбінована система автоматичного керування швидкістю рухом підводного апарата на базі регулятора з передбаченням та NARMA-L2-совітником. / Блінцов С.В. Публ 25.03.2015, Бюл. № 6., Опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21.
 9. Патент на винахід № 110178 Україна. Система автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата на базі NARMA-L2 регулятора. / Блінцов С.В. Публ 25.03.2015, Бюл.№6., Опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.
 10. Патент на винахід № 110179 Україна. Система автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата на базі штучних нейронних мереж з еталонною моделлю. / Блінцов С.В. Публ 10.03.2015, Бюл. № 5., Опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.
 11. Патент на винахід № 110424 Україна. Установка для безперервного піролізу подрібнених полімерних відходів з системою їх подачі в реактор. / Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Заболотна Ю.В. Публ 10.04.2015, Бюл. № 7., Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
 12. Патент на винахід № 110447 Україна. Система автоматичного керування просторовим рухом підводного апарата. / Блінцов С.В. Публ 25.03.2015, Бюл. № 6., Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
 13. Патент на корисну модель № 95854 Україна. Установка для безперервного піролізу подрібнених полімерних відходів з системою їх подачі в реактор / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Заболотна Ю.В. Опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.
 14. Патент на корисну модель № 95803 Україна. Пристрій для реєстрації сигналу проковзування / Кондратенко Ю.П., Топалов А.М., Герасін О.С. Опубл. 12.01.2015, Бюл. №1.
 15. Патент на корисну модель № 96212 Україна. Установка для безперервного піролізу подрібнених термопластичних полімерних відходів з системою рівня розплаву в реакторі / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В. Опубл. 26.01.2015, Бюл. № 2.
 16. Патент на корисну модель № 97236 Україна. Протиударний амортизатор / Кіпрєєв Ю.М., Микитюк В.Є., Миронов Д.А. Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 17. Патент на корисну модель № 97311 Україна. Спосіб формування порошкового покриття на поверхні сталевого виробу./ Казимиренко Ю.О. Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 18. Патент на корисну модель № 97235 Україна. Зубчаста передача з двопарним і точковим зачепленням косих зубів. / Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І. Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 19. Патент на корисну модель № 97735 Україна. Термоакустичний двигун /  Коробко В.В., Рижков С.С., Трушляков Є.І., Коробко О.В., Бобошко В.О., Московко О.О.  Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
 20. Патент на корисну модель № 97924 Україна. Спосіб виготовлення циліндричних пружинних силових елементів з титано-нікелевого сплаву ВСП-1 / Пилипчак В.І., Пилипчак В.В. Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
 21. Патент на корисну модель № 97905 Україна. Котел / Долганов Ю.А., Єпіфанов О.А., Димо Б.В. Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
 22. Патент на корисну модель № 98287 Україна. Універсальна автоматизована установка безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин. / Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Крива М.С.  Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.
 23. Патент на корисну модель № 97793 Україна. Зубчаста муфта./ Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І., Савенкова А.Д.  Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
 24. Патент на корисну модель № 97788 Україна. Зубчаста передача з нестандартними зубами / Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І., Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
 25. Патент на корисну модель № 97794 Україна. Зубчаста передача з трипарним просторовим зачепленням прямих зубів./ Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І., Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
 26. Патент на корисну модель № 98290 Україна. Спосіб одночасного запуску генератора за допомогою основного приводу і додаткових приводів./ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Опубл.27.04.2015, Бюл. № 8.
 27. Патент на корисну модель № 98288 Україна. Спосіб подвійного запуску генератора за допомогою основного та додаткових приводів / Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Опубл.27.04.2015, Бюл. № 8.
 28. Патент на корисну модель № 98289 Україна. Спосіб запуску генератора за допомогою основного та додаткових приводів з індивідуальними прижинами накопичення енергетичного аргументу моменту обертання. / Ушкаренко О.О. Опубл.27.04.2015, Бюл. № 8.
 29. Патент на корисну модель № 98268 Україна. Система контролю рівня завантаженості відходів у реакторах багатоконтурних піролізних установок. Кондратенко Ю.П., Козлов О.В. Опубл.27.04.2015, Бюл. № 8.
 30. Патент на корисну модель № 99329 Україна. Спосіб виготовлення магнітопроводу трифазного індукційного статичного пристрою. Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Авдєєва О.А. Опубл.25.05.2015, Бюл. № 10.
 31. Патент на корисну модель № 99330 Україна. Спосіб виготовлення магнітопроводу трифазного індукційного статичного пристрою. Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Авдєєва О.А. Опубл.25.05.2015, Бюл. № 10.
 32. Патент на корисну модель № 99331 Україна. Установка для виготовлення порошкових виробів. / Казимиренко Ю.О. Опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.
 33. Патент на корисну модель № 99147 Україна. Пристрій для імпульсних переміщень електродного дроту. Драган С.В., Сімутенков І.В., Галь А.Ф., Лебедєв В.О., Ярос Ю.О., Тищенко В.О. Опубл.10.10.2014, Бюл. № 19.
 34. Патент на корисну модель № 99328 Україна. Магнітопровід лінейної електричної машини змінного струму.  / Кімстач О.Ю. Опубл.25.05.2015, Бюл. № 10.
 35. Патент на корисну модель № 99327 Україна. Магнітопровід трифазного статичного індукційного пристрою. / Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Авдєєва О.А. Опубл.25.05.2015, Бюл. № 10.
 36. Патент на корисну модель № 99405 Україна. Термоакустичний двигун з системою автоматичної стабілізації температурного градієнта регенератора. / Коробко В.В., Рижков С.С.,Кондратенко Ю.П., Трушляков Є.І., Коробко О.В. Опубл.10.06.2015, Бюл. № 11.
 37. Патент на корисну модель № 100341 Україна. Мобільний робот для механічного очищення корпусу судна. /Кушнір В.О., Кондратенко Ю.П., Топалов А.М., Герасін О.С. Опубл.27.07.2015, Бюл. № 14.
 38. Патент на корисну модель № 101418 Україна. Регулятор температури. / Пилипчак В.І., Поліщук В.А., Пилипчак В.В., Опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17.
 39. Патент на корисну модель № 101350 Україна. Універсальна установка безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Опубл. 10.09.2015, Бюл. №17.
 40. Патент на корисну модель № 101333 Україна. Роз’ємний магнітопровід компактної електромагнітної системи. / Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Авдєєва О.А. Опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17.
 41. Патент на корисну модель № 101415 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання ротора первинного приводу і ротора генератора./ Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Опубл.10.09.2015, Бюл. № 17.
 42. Патент на корисну модель № 101417 Україна. Пристрій оптичного контролю періоду обертання ротора електричних машин. / Ушкаренко О.О. Опубл.10.09.2015, Бюл. № 17.
 43. Патент на корисну модель № 101432 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання ротора первинного приводу і ротора генератора. / Ушкаренко О.О. Опубл.10.09.2015, Бюл. № 17.
 44. Патент на корисну модель № 101416 Україна. Спосіб незалежного оптичного контролю періоду обертання роторів первинного приводів, функціонально зв’язаних з ротором генератора./  Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Опубл.10.09.2015, Бюл. № 17.
 45. Патент на корисну модель № 102164 Україна. Зубчаста муфта./ Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І., Опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20.
 46. Патент на корисну модель № 102839 Україна. Вертикальний пристрій автоматичного завантаження цілих зношених автошин в піролізний реактор./ Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Гайдук М.О. Опубл.25.11.2015, Бюл. № 22.
 47. Патент на корисну модель № 102783 Україна. Малогабаритна установка безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин ./ Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В. Опубл.25.11.2015, Бюл. № 22.
 48. Патент на корисну модель № 102782 Україна. Шлюпка рятувальна. / Галь А.Ф., Гайдай Г.Ю. Опубл.25.11.2015, Бюл. № 22.
 49. Патент на корисну модель № 102840 Україна. Пристрій для відокремлення рідини від газу / Рижков С.С., Рижков Р.С. Опубл.25.11.2015, Бюл. № 22.
 50. Патент на корисну модель № 102886 Україна. Пристрій для автоматичного наплавлення під флюсом. / Сімутенков І.В., Ярос Ю.О., Драган С.В., Галь А.Ф. Опубл.25.11.2015, Бюл. № 22.
 51. Патент на корисну модель № 102887 Україна. Система автоматичного контролю рівня рідини в резервуарах з дискретним самотестуванням. / Кондратенко Ю.П., Козлов О.В., Коробко О.В. Опубл.25.11.2015, Бюл. № 23.
 52. Патент на корисну модель № 103068 Україна. Спосіб визначення частот і форм резонансних коливань лопаток ГТД методом спекл — інтерферометрії. / Ткач М.Р., Жук І.Ю., Довгань Д.В., Золотий Ю.Г. Опубл.10.12.2015, Бюл. № 23.
 53. Патент на корисну модель № 103097 Україна. Зубчаста передача Попова О.П. з точковим зачепленням прямих зубів / Попов О.П. Опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23.
 54. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61408 Україна. Комп’ютерна програма « Система еколого-економічного аналізу (СЕЕА)» Потай І.Ю., Овчаров Т.С., Бадовський О.В.