clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2016 рік

 1. Патент на винахід № 110602 Україна. Двозонний газогенератор вологих органічних відходів/ Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Сербін С.І., Рудюк М.В. Публ. 25.10.2012 Бюл. № 20, Опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.
 2. Патент на винахід № 110681 Україна. Система автоматичного керування просторовим рухом підводного апарата підвищеної точності. / Блінцов С.В. Публ. 25.03.2015 Бюл.№ 6 Опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.
 3. Патент на винахід № 110678 Україна. Універсальна автоматизована установка безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин. / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Крива М.С. Публ.10.06.2015 Бюл. № 1, Опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.
 4. Патент на винахід № 110670 Україна. Cпосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних видів палива при теплопостачанні мікрорайону./ Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В. Публ. 10.07.2015, Бюл. №13, Опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.
 5. Патент на винахід № 110669 Україна. Cпосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних видів палива при теплопостачанні мікрорайону. /Попов О.П., Медведовський О.М., Попова Л.О., Савенков О.І. Публ. 26.05.2014 Бюл. № 10, Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 6. Патент на винахід № 111027 Україна. Система автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата на базі регулятора з передбаченням. / Блінцов С.В. Публ. 10.03.2015 Бюл. № 5, Опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.
 7. Патент на винахід № 111031 Україна. Спосіб плазмового напилення. / Дубовий О.М., Карпеченко О.М., Бобров М.М. Публ. 10.06.2015 Бюл. № 11, Опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.
 8. Патент на винахід № 111680 Україна. Вертикальний пристрій автоматичного завантаження цілих зношених автошин в піролізний реактор. / Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Гайдук М.О. Публ. 25.11.2015, Бюл. №22, Опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
 9. Патент на винахід № 111654 Україна. Cпосіб захисту конструкцій суден і плавучих споруд від дії іонізуючих випромінювань./ Казимиренко Ю.О. Публ. 10.02.2015, Бюл. № 3 Опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
 10. Патент на винахід № 111760 Україна. Пристрій для електродугового напилення композиційних покриттів./ Дубовий О.М., Карпеченко А.А., Бобров М.М., Мазуренко А.О. Публ. 10.04.15, Бюл. № 7, Опубл.10.06.2016, Бюл. № 11.
 11. Патент на винахід № 112410 Україна. Спосіб гравітаційного зварювання та пристрій для його реалізації./ Кушнір В.О., Кондратенко Ю.П., Татаренко М.А., Петренко В.А., Трунін К.К., Публ. 10.02.2014 Бюл. № 3, Опубл.12.09.2016, Бюл. № 17.
 12. Патент на винахід № 112907 Україна. Універсальна установка безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин. / Маркіна Л.М.,Рижков С.С., Рудюк М.В., Публ. 12.01.2016, Бюл. № 1, Опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
 13. Патент на винахід № 112914 Україна. Малогабаритна установка безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин. / Маркіна Л.М. Рижков С.С., Рудюк М.В., Публ. 12.01.2016, Бюл. № 1, Опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
 14. Патент на корисну модель № 104222 Україна. Мобільний робот для очищення підводних поверхонь суден. Кушнір В.О., Кондратенко Ю.П., Герасін О.С., Топалов А.М.
  Опубл. 25.01.2016 Бюл.№ 2.
 15. Патент на корисну модель № 104113 Україна. Мобольний робот для переміщення по довільно орієнтованим у робочому просторі поверхням./ Кушнір В.О., Кондратенко Ю.П., Топалов А.М., Герасін О.С., Тростинський М.М., Рижков Р.С. Опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
 16. Патент на корисну модель № 104564 Україна. Спосіб лазерного контролю обертів «ω1» і «ω2» приводів f1(Driveω) і f2(Driveω) генераторів f1(GenerUφ1-3) і f2(GenerUφ1-3) при підключенні їх до загального зовнішнього навантаження fn(Lн,Rн). / Рябенький В. М., Ушкаренко О.О. Опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
 17. Патент на корисну модель № 104565 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду «Тω±ΔТ » обертання «ω» функціональної структури ротора первинних приводів f1,2(DriveMomω) і функціональної структури ротора генератора f1(GenerUφ1-3) за допомогою лазерного диску f1(LaserDiskωInform) / Рябенький В. М., Ушкаренко О.О., Дорогань О.І. Опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
 18. Патент на корисну модель № 106450 Україна. Спосіб деформаційно-термічної обробки електродугових покриттів. / Дубовий О.М., Карпеченко О.М., Жданов О.О., Бобров М.М., Портная А.М. Опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 19. Патент на корисну модель № 106386 Україна. Камера згоряння / Сербін С.І., Козловський А.В., Чередніченко О.К. Опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 20. Патент на корисну модель № 107286 Україна. Зносостійкий жароміцний композиційний сплав на основі кобальту./ Костін О.М., Малий О.Б., Бутенко А.Ю., Мартиненко В.О., Опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
 21. Патент на корисну модель № 107219 Україна. Спосіб регулювання вихідних параметрів послідовно-резонансного перетворювача постійної напруги./ Павлов Г.В., Покровський М.В., Обрубов А.В., Вінниченко І.Л., Опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10
 22. Патент на корисну модель № 107667 Україна. Щогловий підйомник автоматичного завантаження цілих зношених автошин в горизонтальний піролізний реактор./ Маркіна Л.М., Рижков С.С., Рудюк М.В., Заболотна Ю.В., Опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.
 23. Патент на корисну модель № 107716 Україна. Регульований фільтрокомпенсуючий пристрій. / Жук О.К., Запальський В.М., Запальський К.М., Опубл.  24.06.2016, Бюл. № 12.
 24. Патент на корисну модель № 108272 Україна. Ланка якірного ланцюга. Галь А.Ф., Гайдай Г.Ю. Опубл.11.07.2016, Бюл. № 13.
 25. Патент на корисну модель № 108323 Україна. Обмотка електромагнітних та електромеханічних перетворювачів змінного струму. Кімстач О.Ю., Опубл.11.07.2016, Бюл. № 13.
 26. Патент на корисну модель № 109777 Україна. Система автоматичного контролю рівня рідини в суднових резервуарах з компенсацією впливу крену та диференту судна. Кондратенко Ю.П., Козлов О.В., Коробко О.В. Опубл.12.09.2016, Бюл. № 17.
 27. Патент на корисну модель № 109776 Україна. Зубчаста передача з двопарним лінійним зачепленням прямих зубів з«глибоким» профілем. / Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І., Опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.
 28. Патент на корисну модель № 110380 Україна. Спосіб коригувального розвороту функціональної структури витків індуктивності статора f1-3(Lвых±Ф→±В→±Uφ1-3TorStator) в функціонально закінчених фазних тороїдальних генераторах в їх трифазній паралельно-послідовній структурі f1-3(TorGener±Uφ1-3). / Ушкаренко О.О. Опубл.10.10.2016, Бюл. № 19.
 29. Патент на корисну модель № 111213 Україна. Жароміцний зносостійкий копозиційний сплав на основі кобальту. / Костін О.М., Малий О.Б., Бутенко А.Ю., Мартиненко В.О. Опубл.10.11.2016, Бюл. № 21.
 30. Патент на корисну модель № 111210 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання ротора f1(RotorGener) генератора f1(Gener) за допомогою осьового контакту гумової «Rubber» шайби з пружиною «Spring» функціональної структури f1(RubberSpringω) з’єднаними з функціональною структурою лазерного диску f1(LaserDiskωInformТ) для їх спільного обертання. / Ушкаренко О.О., Опубл.10.11.2016, Бюл. № 21.
 31. Патент на корисну модель № 111212 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду «Т» обертання ротора f1(RotorGener) генератора f1(Gener), який виконують за допомогою функціональної структури лазерного диску f1(LaserDiskωInform). / Ушкаренко О.О., Опубл.10.11.2016, Бюл. № 21.
 32. Патент на корисну модель № 109115 Україна. Протиударний амортизатор. / Кіпрєєв Ю.М., Микитюк В.Є., Миронов Д.А., Опубл.10.11.2016, Бюл. № 21.
 33. Патент на корисну модель № 111214 Україна. Спосіб коригувального розвороту функціональної структури витків індуктивності статора f1-3(Lвых±Ф→±В→±Uφ1-3TorStator) в функціонально закінчених фазних тороїдальних генераторах в їх трифазній паралельно-послідовній структурі f1-3(TorGener±Uφ1-3) (Варіант 2). / Ушкаренко О.О. Опубл.10.11.2016, Бюл. № 21.
 34. Патент на корисну модель № 111239 Україна. Зубчаста муфта. / Попов О.П., Савенков О.І., Попова Л.О., Савенкова А.Д. Опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
 35. Патент на корисну модель № 112113. Система автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням./ Кондратенко Ю.П., Козлов О.В., Коробко О.В., Опубл.12.12.2016, Бюл. № 23.
 36. Патент на корисну модель № 112270 Україна. Установка для автоматичного дугового наплавлення зовнішніх поверхонь деталей обертання. / Лебедєв В.О., Драган С.В., Галь А.Ф., Сімутенков І.В., Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
 37. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68522 Україна.. Комп’ютерна програма «Escort tug». Некрасов В.О., Бондаренко О.В., ЯстребаО.П.
 38. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69292 Україна.. Комп’ютерна програма «SWATH Research Vessel» Бондаренко О.В.