clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2017 рік

 1. Патент на винахід № 114207 Україна. Пристрій для відокремлення рідини від газу / Рижков С.С., Рижков Р.С., бюлетень публ. Бюлетень №22 від 25.11.2015, опубл. Бюлетень №9 10.05.2017.
 2. Патент на винахід № 114166 Україна. Газотурбінна установка / Чередніченко О.К., Ткач М.Р., Тимошевский Б.Г., бюлетень публ. №10 від 25.05.2017, опубл. 10.05.2017.
 3. Патент на винахід № 114698 Україна. Спосіб вимірювання теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів та пристрій для його здійснення / Чередніченко О.К., Ткач М.Р., Тимошевський Б.Г., публ. бюлетень №18 від 25.09.2013, опубл. бюлетень №14 25.07.2017.
 4. Патент на винахід № 114942 Україна. Щогловий підйомник автоматичного завантаження цілих зношених автошин в горизонтальній піролізний реактор / Маркіна Л.М. Рижков С.С., Рудюк М.В., Заболотна Ю.В. публ. бюлетень №1 від 12.01.2016, опубл. бюлетень №16 28.08.2017.
 5. Патент на винахід № 1157037 Україна. Спосіб підготовки водоналивної емульсії для енергетичних установок / Горячкін В.Ю., Гарячкін А.В., Акімов О.В., Корнієнк В.С., Філіпщук О.М., Тендітний Ю. Г. публ. бюлетень №11 від 10.06.2015,  опубл. бюлетень №17 11.09.2017.
 6. Патент на корисну модель № 113217 Україна. «Пристрій для зміщення поверхні отвору деталі» Галь А.Ф., Двірна О. З., Грєшнов А. Ю., Бюлетень №2 від 25.01.2017.
 7. Патент на корисну модель № 113223 Україна. «Спосіб сушіння подрібнених вологих твердих побутових винаходів «хвостів» для газифікації їх в складі енергозалежної технологічної екопірогенезіс» Маркіна Л.М. Рижков С.С., Рудюк М.В., бюлетень №2 від 25.01.2017
 8. Патент на корисну модель № 113377 Україна. «Підшипник ковзання» Попов О.П., Попова Л.О., Савенков О.І., бюлетень №2 від 25.01.2017.
 9. Патент на корисну модель № 113891 Україна. «Стапель для спорудження залізобетонних суден» Щедролосєв О.В., Узлов О.М., Кириченко К.В., бюлетень №4 від 27.02.2017.
 10. Патент на корисну модель № 113913 Україна. «Спосіб активації газового полум’я» Костін О.М., Мартинець В.О. бюлетень №4 від 27.02.2017.
 11. Патент на корисну модель № 113943 Україна. «Спосіб забезпечення суцільності опору наплавлювального електродуговим зварюванням по гвинтовій лінії» Лєбєдєв В.О., Драган С.В., Галь А.Ф., Самутенков Ш.В., Новиков С.В., бюлетень №4 від 27.02.2017.
 12. Патент на корисну модель № 113998 Україна. «Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі» Галь А.Ф., Двірна О.З. Грєшнов А.Ю., бюлетень №4 від 27.02.2017.
 13. Патент на корисну модель № 114218 Україна. «Система керування кроковими двигунами» Савченко О.В., Шарейко Д.Ю., Фомєнко Л.А., Білюк І. С., Фомєнко А.М., Ярохін О.В., бюлетень від 10.03.2017.
 14. Патент на корисну модель № 116461 Україна. «Термоакустичний двигун» Коробко В.В., Долганов Ю.А., Московко О.О., Епіфанов О.А., Димо Б.В., бюлетень від 25.05.2017.
 15. Патент на корисну модель № 116462 Україна. «Судова термоакустична установка регазифікації зрідженого природного газу» Коробко В.В., Коробко О.В., Чередніченко О.К., Московко О.О., бюлетень №10 від 25.05.2017.
 16. Патент на корисну модель № 117728 Україна. «Розпилювач рідини» Пацуровский П.А., Лейбович Л. І., бюлетень №13 від 10.07.2017.
 17. Патент на корисну модель № 117824 Україна. «Спосіб механотермічної обробки металів і сплавів» Дубовой О.М., Макуха Т.О., бюлетень №13 від 10.07.2017.
 18. Патент на корисну модель № 117657 Україна. «Танк ізольованого баласту наливного судна» Щедролосєв О.В., Рашковский О.С., Узлов О.М., Кириченко К.В. бюлетень №13 від 10.07.2017
 19. Патент на корисну модель № 117658 Україна. «Блок живлення лабораторного стенда» Фоменко Л.А., Ярохін О.В., Ольшевський С.І., Білюк І.С., Фоменко А.М., Шарейко Д.Ю., Савченко О.В. бюлетень №13 від 10.07.2017.
 20. Патент на корисну модель № 117729 Україна. «Спосіб автоматичного контролю осадки, крену, диференту та стрілки прогину/ перегину плав споруди з бездротовою передачею даних» Кондратенко Ю.П., Козлов О.В., Топалов А.М. бюлетень №13 від 10.07.2017.
 21. Патент на корисну модель № 120790 Україна. «Керований гібридний фільтрокомпенсуючий пристрій» / Жук О.К., Жук Д.О., Криворучко Д.В. опубл. 27.11.2017. Бюл. №22.
 22. Патент на корисну модель № 120791 Україна. «Спосіб виготовлення тороїдального активізованого феромагнітного заліза f1.1(TorFe±ФGenerφ1-3) й f1.2(TorFe±ФGenerφ1-3) з функціональною внутрішньою структурою зубчатого зачеплення  для однофазної структури тороїдального генератора f1(TorGener±U) і трьохфазної паралельно-послідовної структури тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ1-3)» / Ушкаренко О.О., публ. 27.11.2017 Бюл. №22.
 23. Патент на корисну модель № 120829 Україна. «Спосіб одночасного запуску генератора за допомогою основного і додаткового приводів з пружними пружинами»/ Ушкаренко О.О., Дорогань О.І., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 24. Патент на корисну модель № 120830 Україна. «Спосіб послідовного запуску генератора за допомогою основного і додаткового приводів»/ Ушкаренко О.О., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 25. Патент на корисну модель № 120831 Україна. «Електромагнітна система з регулюванням підмагнічування магнітопроводу»/ Ставинський А.А., Новогрецький С.М., Прудников А.О., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 26. Патент на корисну модель № 120832 Україна. «Спосіб активізації результуючих енергетичних аргументів напруги ±φ1-3U(ωt)вих у трифазній структурі генератора f1-3(GenerTorφ1-3)»/ Ушкаренко О.О., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 27. Патент на корисну модель № 120833 Україна. «Функціональна структура трифазного генератора f1-3(GenerTorφ1-3) активуючого трифазний вихідний енергетичний аргумент напруги ±φ1-3U(ωt)вих»/ Ушкаренко О.О., Дорогань О.І., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 28. Патент на корисну модель № 120851 Україна. «Спосіб виготовлення магнітопроводу маломагнітного багатофазного запуску індукційного статичного пристрою»/ Ставинський А.А., Авдєєва О.А., Жук Д.О., Плахтир О.О., Ставинський Р.А., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 29. Патент на корисну модель № 120876 Україна. «Спосіб передпосівної обробки насіння в полі високочастотного коронного розряду»/ Рябенький В.М., Захаров Д.О., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 30. Патент на корисну модель № 120877 Україна. «Спосіб електродугового наплавлення з керуванням формою поверхні валика»/ Лєбедев В.О., Драган С.В., Галь А.Ф., Сімутенков І.В., Новіков С.В., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 31. Патент на корисну модель № 120879 Україна. «Пристрій розрядної камери для обробки насіння в полі високочастотного коронного розряду»/ Рябенький В.М., Захаров Д.О., публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 32. Патент на корисну модель № 120887 Україна. «Спосіб нанесення плазмових теплозахисних покриттів»/ Дубовий О.М., Карпеченко А.А., Бобров М.М., Неделько Ю.Є. публ. 27.11.2017 Бюл. № 22.
 33. Патент на корисну модель № 121405 Україна. «Планарний магнітопровід індукційного статичного пристрою»/ Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Циганов О.М., Циганова О.С., публ. 11.12.2017 Бюл. № 23.
 34. Патент на корисну модель № 121405 Україна. «Пальник для дугового зварювання плавким електродом в захисних газах»/ Cімутенков І.В., Драган С.В., Лебедєв В.О., Галь А.Ф. публ. 11.12.2017 Бюл. № 23.
 35. Патент на корисну модель № 118647 Україна. «Спосіб активізації оптичних інформаційних аргументів періоду обертання (Тω) ротора «ωRotorGenerDrive» в трьохфазній паралельно-послідовній структурі тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ1-3) або в енергетичному приводі f1(DrivePowerω±∆ω) (Варіант 1)»/ Ушкаренко О.О., Дорогань О.І. опубл. 11.12.2017 Бюл. № 23.