clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2018 рік

 1. Патент на винахід № 116473 Україна. Прив’язний підводний апарат для забезпечення просторових руху та позиціонування його технологічного обладнання [Текст] / О.В. Блінцов – а201512135; заявл. 07.12.2015, публ. 25.05.2016, Бюл. №10, Опубл 26.03.2018, Бюл. №6.
 2. Патент на винахід № 116691 Україна. Спосіб сушіння подрібнених вологих твердих побутових відходів «хвостів» з метою газифікації їх в складі енергонезалежної технології Екопірогенезіс [Текст] / Л.М. Маркіна, С.С. Рижков, М.В. Рудюк – а201604994; заявл. 04.05.2016; публ. 10.11.2016, Бюл. № 21., опубл 25.04.2018., Бюл.№ 8.
 3. Патент на корисну модель № 122348 Україна. Спосіб активізації оптичних інформаційних аргументів періоду обертання (Тω) ротора «ωRotorGenerDrive» в трьохфазній паралельно-послідовній структурі тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ1-3) або в енергетичному приводі f1(DrivePowerω±∆ω) (Варіант 1) [Текст] / О.О. Ушкаренко – u201609851; заявл. 26.09.2016; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 4. Патент на корисну модель № 122349 Україна. Спосіб формування інформаційних аргументів періоду обертання (Тω) ротора «ωRotor» в трьохфазній паралельно-послідовній структурі тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ1-3) або в енергетичному приводі f1(DrivePowerω±∆ω) [Текст] / О.О. Ушкаренко – u201609857; заявл. 26.09.2016; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 5. Патент на корисну модель № 122376 Україна. Система керування кроковими двигунами [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко. – u201704556; заявл. 10.05.2017, публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 6. Патент на корисну модель №122398 Україна. Зубчаста передача з трипарним лінійним зачепленням косих зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П. Попов, Л.О. Попова, О.І. Савенков – u201705776; заявл. 12.06.2017; опубл. 10.01.2018. Бюл. №1.
 7. Патент на корисну модель № 122438 Україна. Вогнестійке покриття для захисту електричних мереж та інженерних конструкцій і споруд при пожежі у замкненому просторі [Текст] / Л.І. Коростильов, В.Ю. Кочанов, Є.Т  Бурдун, Т.А. Юреско – u201707005; заявл. 03.07.2017; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 8. Патент на корисну модель № 122494 Україна. Жароміцний зносостійкий сплав на основі кобальту [Текст] / О.М. Костін, В.О. Мартиненко, О.Б. Малий, А.Г. Іванова – u201707829; заявл. 25.07.2017; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 9. Патент на корисну модель № 123222 Україна. Спосіб виготовлення функціональної структури тороїдного феромагнітного заліза f1.1(TorFeLφ1-3±U→±В→±ФGener) й f1.2(TorFeLφ1-3±U→±В→±ФGener) з витками індуктивності трьохфазного паралельно-послідовного тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ1-3), активізуючого енергетичні аргументи напруги  ±φ1-3U(ωt)вых  (Варіант 1) [Текст] / О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань – u201609856; заявл. 26.09.2016; публ. 26.02.2018, Бюл. № 4.
 10. Патент на корисну модель № 123630 Україна. Система автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням та компенсацією похибки вимірювання [Текст] / Ю.П. Кондратенко, О.В. Козлов, О.В. Коробко – u201701688; заявл. 22.02.2017; публ. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 11. Патент на корисну модель № 124094 Україна. Спосіб активації плазмового потоку [Текст] / О.М. Костін, В.О. Мартиненко, О.Г. Невинський, А.Г. Іванова – u201708328; заявл. 11.08.2017; публ. 26.03.2018, Бюл. № 6.
 12. Патент на корисну модель № 124164 Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі [Текст] / А.Ф. Галь, С.Ф. Присташ, А.Ю. Грєшнов – u201709950; заявл. 13.10.2017; публ. 26.03.2018, Бюл. № 6.
 13. Патент на корисну модель № 124791 Україна. Система керування кроковими двигунами для промислового технологічного обладнання з числовим програмним керування [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко., П.Є. Лебедушко – u201710386; заявл. 27.10.2017; публ. 25.04.2018, Бюл. № 8.
 14. Патент на корисну модель № 126414 Україна. Зубчаста передача з п’ятипарною лінійною системою зачеплення зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П. Попов, О.І. Савенков, Л.О. Попова– u201709718; заявл. 05.10.2017; публ. 25.06.2018, Бюл. № 12.
 15. Патент на корисну модель № 126422 Україна. Блок живлення лабораторного стенда [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода- u201710385; заявл. 27.10.2017; публ. 25.06.2018, Бюл. № 12.
 16. Патент на корисну модель № 126444 Україна. Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота [Текст] / Ю.П. Кондратенко, Ю.М. Запорожець, О.С. Герасін, М.О. Таранов – u201712632; заявл. 19.12.2017; публ. 25.06.2018, Бюл. № 12.
 17. Патент на корисну модель № 126746 Україна. Композитний безнабірний понтон доку [Текст] / В.Ф. Маломан, В.М. Коннов, О.В. Щедролосєв, О.М. Узлов, К.В. Кириченко – u201710669; заявл. 02.11.2017; публ. 10.07.2018, Бюл. № 12.
 18. Патент на корисну модель №128112 Україна. Косозуба зубчаста передача з лінійною і чотирипарною системою зачеплення зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П. Попов, Л.О. Попова, О.І. Савенков – u201705787; заявл. 12.06.2017; опубл. 10.09.18. Бюл. №17.
 19. Патент на корисну модель №129172 Україна. Зварювальний пальник з внутришньосопловими коливаннями електродного дроту [Текст] / І.В. Сімутєнков, С.В. Драган, А.Ф. Галь – u201803851; заявл. 10.04.2018; публ. 25.10.2018, Бюл. №20
 20. Патент на корисну модель № 129262 Україна. Ланка якірного ланцюга [Текст] / А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай – u201804512; заявл. 24.04.2018; публ. 25.10.2018, Бюл.№ 20
 21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 76716 Україна. Комп’ютерна програма «ETM fatigue» Л.І. Коростильов, Д.Ю. Литвиненко.
 22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 78469 Україна. Комп’ютерна програма «Універсальна обчислювальна програма розрахунку кількісної оцінки якості роботи викладачів в навчальному закладі», О.С. Рижков.
 23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 80598 Україна. Комп’ютерна програма «Patrol SWATH» Л.Ю. Кондратьєва, О.В. Бондаренко.