clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2019 рік

 1. Патент на винахід № 119054 Україна. Ступінчастий охолоджувач повітря [Текст] / С.С. Рижков, А.М. Радченко, Р.М. Радченко, С.А. Кантор, М.І. Радченко, В.С. Ткаченко, Зонминг Янг(CN) – a201609429; заявл 12.09.2016;публ 10.05.2017 Бюл. № 9; опубл. 25.04.2019. Бюл. №8.
 2. Патент на винахід № 119940 Україна. Датчик зварювального струму [Текст] / В.О. Лебедєв, С.В. Драган, А.Ф. Галь, В.Г. Новгородський – a201802777; заявл 19.03.2018; публ 25.10.2018. Бюл. №20; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16.
 3. Патент на винахід № 119866 Україна. Спосіб інтенсифікації градієнтної сепарації газопарорідинної суміші конденсацією [Текст] / С.С. Рижков, А.М. Радченко, Р.М. Радченко, М.І. Радченко, Бохдаль Лукаш (PL), Кучинський Вальдемар (PL), Вен Хуа Бінь (CN), Дон Хуі Джан (CN)  – a201609438; заявл 12.09.2016;публ 10.05.2017 Бюл. № 9; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16.
 4. Патент на винахід № 120092 Україна. Спосіб ступінчастого охолодження повітря [Текст] / А.М. Радченко ,С.С. Рижков, Р.М. Радченко, М.І. Радченко, Мікєлевич Даріуш (PL), Бутримович Даріуш (PL), Ренкін Джу (CN) , Дайфен Чен (CN)  – a201609446; заявл 12.09.2016;публ 10.05.2017 Бюл. № 9; опубл. 10.10.2019. Бюл. №19.
 5. Патент на винахід № 120361 Україна. Апарат поверхневого охолодження повітря [Текст] / Р.М. Радченко ,С.С. Рижков, А.М. Радченко, М.І. Радченко, С.Г. Фордуй Заполович Збігнев (PL), Куява Томаш (PL), Джие Вонг (CN), Гу Гао (CN) – a201609443; заявл 12.09.2016;публ 10.11.2017 Бюл. №21; опубл. 25.11.2019. Бюл. №22.
 6. 6. Патент на корисну модель № 130998 Україна. Засіб підвищення морехідності підводних човнів на малих глибинах занурення [Текст] /Ю.М. Король, М. Мухаммед – u201804207; заявл. 17.04.2018, публ. 10.01.2019, Бюл. №1.
 7. Патент на корисну модель № 131092 Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі [Текст] /М.М. Івахненко, А.Ф. Галь, С.Ф. Присташ, А.Ю. Грєшнов – u201806209; заявл. 04.06.2018; публ. 10.01.2019, Бюл. № 1.
 8. Патент на корисну модель № 131527 Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі [Текст] / А.Ф. Галь, С.Ф. Присташ, А.Ю. Грєшнов – u201805355; заявл. 15.05.2018; публ. 25.01.2019, Бюл. № 2.
 9. Патент на корисну модель № 132147 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання «Тω» ротора f1(FeRotorDrive) первинного приводу f1(DrivePowerω±∆ω) і ротора f2(FeRotorDrive) додаткового приводу f2(DrivePowerω±∆ω) з пружиною f3(Springω), а також ротора f1(FeRotorGener) генератора f1(GenerU) [Текст] /О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань – u201809556; заявл. 24.09.2018; публ. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 10. Патент на корисну модель № 132149 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання «Тω» ротора f1(FeRotorDrive) первинного приводу f1(DrivePowerω±∆ω) і ротора f2(FeRotorDrive) додаткового приводу f2(DrivePowerω±∆ω) з пружиною f3(Springω), а також ротора f1(FeRotorGener) генератора f1(GenerU) [Текст] /О.О. Ушкаренко – u201809560; заявл. 24.09.2018; публ. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 11. Патент на корисну модель № 132148 Україна. Спосіб одночасного запуску генератора f1(GenerU) за допомогою основного приводу f1(Drive) і додаткових приводів f2(Drive), f3(Drive) і f4(Drive) [Текст] /О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань – u201809557; заявл. 24.09.2018; публ. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 12. Патент № 132596 Україна. Малий дослідний басейн для дослідження плавучості, остійності, непотоплюваності та вільних бортових коливань судна на тихій воді [Текст] /В.О. Нєкрасов, О.В. Бондаренко, О.П. Ястреба – u201802778; заявл. 04.06.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 13. Патент на корисну модель № 132611 Україна. Пристрій для зберігання вантажів під водою [Текст] / А.Ф. Галь, А.Я. Казарєзов, Т.В. Бондаренко, Ю.Є. Барабанова – u201806075; заявл. 01.06.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 14. Патент № 132694 Україна. Пристрій керування електромагнітним вібраційним приводом [Текст] / О.О. Черно, А.П. Гуров, Л.І. Бугрім, М.В. Покровський М.В. – u201808979; заявл. 28.08.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 15. Патент на корисну модель № 132673 Україна. Спосіб зберігання нафтопродуктів під водою [Текст] / А.Ф. Галь, А.Я. Казарєзов, Т.В. Бондаренко, Ю.Є. Барабанова – u201808540; заявл. 07.08.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 16. Патент на корисну модель № 118783 Україна. Система ступінчастого охолодження повітря [Текст] / С.С. Рижков, Р.М. Радченко, А.М. Радченко, М.І. Радченко, С.А. Кантор, О. Стахель, Б.С. Портной – а201609430; заявл. 12.09.2016; публ. 10.05.2017, Бюл. №9, опубл. 11.03.2019, Бюл. №5.
 17. Патент на корисну модель № 118784 Україна. Спосіб охолодження повітря на ребристих поверхнях [Текст] / А.М. Радченко, С.С. Рижков, Р.М. Радченко, С.А. Кантор М.І. Радченко, Л. Бохдаль – а201609463; заявл. 12.09.2016; публ. 10.05.2017, Бюл. №9, опубл. 11.03.2019, Бюл. №5.
 18. Патент на корисну модель № 133369 Україна. Пристрій керування електромагнітним вібраційним приводом [Текст] / О.О. Черно, А.П. Гуров, Л.І.Бугрім, І.Л. Вінниченко – u201808976; заявл. 28.08.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7.
 19. Патент на корисну модель № 133447 Україна. Спосіб індивідуальної активізації освітлювальних ламп, підключених до освітлювальної системи з мікропроцесорним управлінням з живленням від однофазної мережі [Текст] / В.А. Гусєва-Божаткіна, Т.А. Фаріонова, С.М. Божаткін, В.О. Буренко – u201810299; заявл. 17.10.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7.
 20. Патент на корисну модель № 133500 Україна. Блок живлення силових ланцюгів лабораторного стенда [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, Л.А. Фоменко, Л.І. Бугрім – u201810861; заявл. 02.11.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7.
 21. Патент на корисну модель № 133503 Україна. Удосконалена система широтно-імпульсного регулювання двигуном постійного струму [Текст] / О.В. Савченко, Д.О. Жук, О.К. Жук, Д.В. Криворучко – u201810878; заявл. 02.11.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7.
 22. Патент на корисну модель № 133727 Україна. Пристрій для зменшення коливань понтонного мосту [Текст] / А.Я. Казарєзов, А.Ф. Галь, Д.М. Балинський – u201809834; заявл. 02.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 23. Патент на корисну модель № 133719 Україна. Спосіб регулювання швидкості подачі електродного дроту і пристрій для його здійснення [Текст] / В.О. Лебедєв, С.В. Драган, А.Ф. Галь, І.С. Кузьмін, В.Г. Новгородський – u201809531; заявл. 21.09.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 24. Патент на корисну модель № 133960 Україна. Cпосіб регулювання вихідних параметрів послідовно-резонансного перетворювача постійної напруги, що забезпечує рекуперацію енергії постійного струму до джерела енергії [Текст] / Г.В. Павлов, М.В. Покровський, А.В. Обрубов, І.Л. Вінниченко – u201811835; заявл. 30.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 25. Патент на корисну модель № 133818 Україна. Жароміцний зносостійкий сплав на основі нікелю [Текст] / О.М. Костін, В.О. Мартиненко, О.Б. Малий, Д.С Гладченко – u201810959; заявл 06.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 26. Патент на корисну модель № 134146 Україна. Локальний регулятор розподілу тиску [Текст] / Ю.М. Король, Ю.С. Боднарчук – u201808745; заявл 15.08.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. №9.
 27. Патент на корисну модель № 133885 Україна. Функціональна структура автоматизованої системи моніторингу ґрунту [Текст] / Т.А. Фаріонова, С.М. Божаткін, С.О. Слабодян, В.А. Гусєва-Божаткіна, В.А. Ворона – u201811414; заявл 17.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 28. Патент на корисну модель № 134778 Україна. Композиційний легковаговий теплоізоляційний матеріал плавучості [Текст] / В.Ю. Кочанов, Є.Т. Бурдун, Т.А. Юреско – u201810871; заявл 02.11.2018; опубл. 10.06.2019. Бюл. №9.
 29. Патент на корисну модель № 135190 Україна. Cпосіб електродугового зварювання з дозованою імпульсною подачею електродного дроту [Текст] / В.О. Лебедєв, Г.В. Жук С.В. Драган, А.Ф. Галь – u201812474; заявл 14.12.2018; опубл. 25.06.2019. Бюл. №12.
 30. Патент на корисну модель № 135360 Україна. Глушник [Текст] / В.В. Кузнецов, С.А. Кузнецова, Г.В. Кузнецов – u201900860; заявл 28.01.2019; опубл. 25.06.2019. Бюл. №12.
 31. Патент на корисну модель № 136571 Україна. Гребний гвинт [Текст] / А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, А.Ю. Грешнов – u201902191; заявл 04.03.2019; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16.
 32. Патент на корисну модель № 136489 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи безконтактного двигуна постійного струму [Текст] О.В. Савченко, С.І. Ольшевський, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, С.О. Гаврилов, Л.І. Бугрім – u201901243; заявл 07.02.2019; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16.
 33. Патент на корисну модель № 136644 Україна. Система автоматичного регулювання швидкості подачі електродного дроту [Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. Драган, А.Ф. Галь, В.Г. Новгородський – u201902715; заявл 20.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 34. Патент на корисну модель № 136480 Україна. Cпосіб зварювання плавким електродом в захисних газах з комбінованим впливом на електродний дріт [Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. Жук, С.В. Драган, А.Ф. Галь, С.А. Лой – u201900988; заявл 31.01.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 35. Патент на корисну модель № 136687 Україна. Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів [Текст] /Г.П. Мяльніца, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, О.Б. Малий, С.М. Самохін С.М., М.В. Матвієнко, Б.В. Бугаєнко, Є.А. Бутурля – u201902935; заявл 25.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 36. Патент на корисну модель № 136525 Україна. Лабораторний блок живлення [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.І. Бугрім, Л.А. Фоменко – u201901832; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 37. Патент на корисну модель № 136524 Україна. Блок живлення систем автоматики [Текст] А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.І. Бугрім, Л.А. Фоменко, С.В. Ярохін – u201901831; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 38. Патент на корисну модель № 136520 Україна. Мікропроцесорна система керування електроприводами промислового обладнання [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, Р.А. Ставинський, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко, С.О. Гаврилов, І.В. Оружак – u201901814; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 39. Патент на корисну модель № 136567 Україна. Система керування сервоприводами [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, Л.А. Фоменко – u201902168; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 40. Патент на корисну модель № 136567 Україна. Регульований блок живлення [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко – u201901815; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 41. Патент на корисну модель № 136568 Україна. Лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, Л.А. Фоменко – u201902169; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 42. Патент на корисну модель № 136572 Україна. Лабораторний стенд програмування мікроконтролерів АVR [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко – u201902193; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.
 43. Патент на корисну модель № 137780 Україна. Тепловий акумулятор системи передпускового прогріву двигуна внутрішнього згоряння [Текст] / О.І. Клюєв, С.А. Русанов, Е.С. Аппазов, К.В. Луняка, Д.В. Коновалов, Б.М Мацків – u201903341; заявл 03.04.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. №21.
 44. Патент на корисну модель № 138259 Україна. Спосіб формування структури металу шва [Текст] / В.О. Лебедєв, Г.В. Жук С.В. Драган, А.Ф. Галь, І.В. Сімутєнков, С.В. Новіков, С.А. Лой – u201904619; заявл 02.05.2019; опубл. 25.11.2019, Бюл. №22.
 45. Патент на корисну модель № 138062 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи безконтактного двигуна постійного струму [Текст] О.В. Савченко, С.І. Ольшевський, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, С.О. Гаврилов, Л.І. Бугрім – u201901240; заявл 07.02.2019; опубл. 25.11.2019, Бюл. №22.
 46. Патент на корисну модель № 138063 Україна. Гребний гвинт [Текст] А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, А.Ю. Грешнов – u201901242; заявл 07.02.2019; опубл. №. 25.11.2019, Бюл 22.
 47. Патент на корисну модель № 138059 Україна. Застосування вузлового точкового причалу нафтогазових продуктів для складування, зберігання і перевалки контейнерів [Текст] А.Ф. Галь, А.Я. Казарєзов, Т.В. Бондаренко, Ю.Є. Барабанова – u201810858; заявл 02.11.2019; опубл. №. 25.11.2019, Бюл 22.
 48. Патент на корисну модель № 139075 Україна. Гребний гвинт [Текст] / А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, А.Ю. Грєшнов – u 201904001; заявл 16.04.2019; опубл. 26.12.2019. Бюл. №24.
 49. Патент на корисну модель № 139074 Україна. Ланка якірного ланцюга [Текст] / А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, А.Ю. Грєшнов – u 201904000; заявл 16.04.2019; опубл. 26.12.2019. Бюл. №24.
 50. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на служовий твір № 88770 Україна. Комп’ютерна програма «Portfolio Selection» [Текст] / О.Ю. Савіна, О.В. Гайдаєнко – 87555; заявл 13.02.2019; опубл. 21.05.2019.