clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

2020 рік

2020 рік

 1. Патент на винахід №121111 Україна. Спосіб управління розкладом проекту. / Рижков С.С., Назимко В.В., Чернов С.К., Кошкін К.В. Публ.10.05.2017 Бюл. № 9, Опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.
 2. Патент на винахід №121257 Україна. Пристрій для керування приводом імпульсної подачі зварювального дроту. / Лебедєв В.О., Драган С.В., Галь А.Ф., Новгородський В.Г. Публ. 25.10.2018, Бюл. №20, Опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.
 3. Патент на винахід №121384 Україна. Спосіб утилізації вологи з газопарової суміші та пристрій його реалізації. / Кузнецова С.А., Рижков С.С., Борцов О.С., Шевцов А.П. Публ. 25.09.2017 Бюл. № 18, Опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 4. Патент на корисну модель №140757 Україна. Роторний живильник порошку/ Дубовий О.М., Лой С.А., Лебедєв В.О., Драган С.В. Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 5. Патент на корисну модель №140551 Україна. Спосіб видобування сірководню з глибин вод Чорного моря. / Ткач М.Р., Тимошевський Б.Г., Проскурін А.Ю., Галинкін Ю.М. Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 6. Патент на корисну модель №140577 Україна. Спеціалізований причал для перевалки морських вантажних контейнерів у морі. / Галь А.Ф., Вдовенко Н.М., Бондаренко Т.В., Барабанова Ю.Є. Опубл. 10.03.2020 Бюл.№ 5.
 7. Патент на корисну модель №142437 Україна. Трифазний блок живлення силових ланцюгів промислового устаткування ./ Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Без’язика А.О., Кириченко О.С., Надточий А.В. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 8. Патент на корисну модель №142438 Україна. Блок живлення систем автоматики. / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Фоменко Л.А., Майборода О.В., Надточий А.В. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 9. Патент на корисну модель №142439 Україна. Лабораторний стенд для програмування мікроконтролерів AVR. / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Надточий В.А., Майборода О.В., Надточий А.В. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 10. Патент на корисну модель №142442 Україна. Система керування сервоприводами. / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Фоменко Л.А., Майборода О.В., Надточий В.А. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 11. Патент на корисну модель №142444 Україна. Лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму. / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Фоменко Л.А., Майборода О.В., Надточий В.А. Публ. 10.06.2015 Бюл. № 11, Опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.
 12. Патент на корисну модель №142445 Україна. Лабораторний блок живлення. / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Фоменко Л.А., Майборода О.В., Надточий В.А. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 13. Патент на корисну модель №142440 Україна. Регульований блок живлення / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Фоменко Л.А., Лебедушко П.Е., Надточий В.А. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 14. Патент на корисну модель №142441 Україна. Блок живлення лабораторного стенда. / Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Без’язика А.О., Оружак І.В., Надточій А.В. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 15. Патент на корисну модель №142443 Україна. Блок живлення систем автоматики./ Савченко О.В., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Мозговий А.М., Мозговий М.Г., Без’язика А.О., Кириченко О.С., Надточій А.В. Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 16. Патент на корисну модель №142486 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду «Tω» обертання ротора f1(RotorGener) генератора f1(GenerU), що виконують за допомогою функціональної структури диску f1(Diskω) / Ушкаренко О.О., Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 17. Патент на корисну модель № 142485. Спосіб керування збудженням синхронного генератора при зміні частоти вихідної напруги. / Ушкаренко О.О., Дорогань О.І., Опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.
 18. Патент на корисну модель №143277 Україна. Гібридна енергоустановка на паливних елементах / Сербін С.І., Ващиленко М.В., Чередніченко О.К., Дайфен Чен, Ян Зонмін. Опубл.27.07.2020, Бюл. № 14.
 19. Патент на корисну модель № 144917 Україна. Косозуба зубчаста передача з лінійною п’ятипарною системою зачеплення зубів з «глибоким» профілем / Попов О.П., Савенков О.І., Попова Л.О., Мандра А.В. Опубл.10.11.2020, Бюл. № 21.
 20. Патент на корисну модель № 145415 Україна. Спосіб виготовлення гнутих профілів/ Рашковський О.С., Новошицький А.В. Опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.

21 Патент на корисну модель № 145690 Україна. Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів морських газових турбін / Квасницький В.В., Мяльніца Г.П., Квасницький В.Ф., Малий О.Б., Самохін С.М., Бутурля Є.А., Матвієнко М.В. Опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24.