clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Конституція – основа розвитку національного законодавства»

 

Дата проведення: 28 квітня 2015 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Національний університет кораблебудування, Академія наук суднобудування України, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухом-линського, Головне управління юстиції у Миколаївській області.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  • 1. Правова держава та громадянське суспільство.
  • 2. Права і свободи людини. Ґендер.
  • 3. Теорія та історія держави і права.
  • 4. Норми Конституції і національна система права.
  • 5. Адміністративно-правовий аспект управління економікою, соціально-культурною та політичною сферами.