clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті»

 

Дата проведення. —  жовтень 2015 р.

Місце проведення. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.

Кількість учасників. 100 (50).

Мета проведення заходу: Аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів із використання холоду в  стаціонарній енергетиці, морському  і річному та  газоперекачувальному транспорті. Третя міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті» присвячена сучасним проблемам  кондиціювання та рефрижерації .

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Державна премія «За створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» була присуджена Рижкову С.С., Блінцову В.С., Кошкіну К.В., Квасницькому В.Ф., Крівцуну І.В., Нєкрасову В.О., Севрюкову В.В., Єгорову Г.В., Жукову Ю.Д., Солоніченку Ю.В. за 2011 р., що включає створення транспортних суден та засобів океанотехніки з енергетичними установками комбінованого виробництва енергії (механічної, електричної, тепла та холоду). Наукова робота «Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики» (автори: Радченко А.М., Рижков Р.С., Радченко Р.М., Коновалов Д.В.) висунута на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 р. Держбюджетні теми: «Розробка теоретичних основ концепції суднової тригенерації», «Розробка технологій комбінованого виробництва енергії на низькокиплячих робочих тілах для суднових комплексів енергожиттєзабезпечення» (кер. проекту Радченко М.І.); гранти Президента України на виконання фундаментальних досліджень у 2009 і 2011рр. за темами «Розроблення наукових основ ефективних тригенераційних технологій використання скидного потенціалу компресорних станцій газотранспортної системи України»(кер. проекту Радченко Р.М.), «Розробка енергозберігаючих технологій на основі газодинамічного ефекту в установках комбінованого виробництва енергії» (кер. проекту Коновалов Д.В.).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • холодильні машини та установки,
  • системи кондиціювання та життєзабезпечення,
  • технології комбінованого виробництва енергії (когенераційні та тригенераційні),
  • холодильні та споріднені технології,
  • екологічна безпека та раціональне використання природних ресурсів,
  • підготовка кадрів у галузі холодильної техніки,
  • кондиціювання та життєзабезпечення.