clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука 2015»

 

Дата проведення: 16 квітня 2015 р.

Місце проведення: Первомайський політех-нічний інститут Націо-нального університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 55200, м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Одеська, 107.

Кількість учасників: 60

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Академія  наук суднобудування України, Відділ освіти міськвиконкому райдержадмі-ністрації; Первомайський центр зайнятості; Первомайський коледж НУК імені адмірала  Макарова; Національний університет кораблебудування імені адмірала  Макарова

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  • Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством;
  • Стан та перспективи розвитку двигунів внутрішнього згоряння;
  • Сучасні проблеми машинобудування;
  • Стан і проблеми управління підприємствами  в умовах ринкової економіки;
  • Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання;
  • Проблеми обліку, аудиту та аналізу;
  • Сучасні дослідження правових проблем.