clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Українсько-білоруський науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: історія та сучасність»

 

Дата проведення:  21-22 травня 2015 р.

Місце проведення Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 80

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін приймали участь в міжнародних конференціях: «Белорусь і суседзі: гісторычныя шляхі, узаемадзянне і узаемауплывы» ІІІ Міжнародная науковая конференцыя, Гомель, 30 верасня – 1 кастрычныка 2010 г. Доповіді опубліковані в матеріалах конференції: «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя адносіны» IV Міжнародная науковая конференцыя, Гомель, 26-27 красавыка 2012 г. Доповіді надруковані в матеріалах конференції, науковці Миколаєва і Гомеля Друкують свої праці в відповідних збірниках, приймають участь в конференціях в Білорусії і України.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • проблеми історичного розвитку українського і білоруського народів,
  • взаємодія та перспективи співпраці гуманітаріїв двох країн.