clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення»

 

Дата проведення:  травень  2015 р.

Місце проведення:  Первомайський політехнічний інститут НУК адм. Макарова

Кількість учасників:   Очікується приблизно 100 учасників конференції

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:  На протязі останніх 3 років науковцями НУК були виконані дослідження, пов’язані з підвищенням ефективності теплових двигунів та енергетичних установок, зменшенню витрат органічних палив, розробці новітніх систем утилізації теплоти (на основі термохімічних водневих циклів, термохімічної конверсії органічних палив тощо). Крім того були виконані дослідження та розроблені новітні системи надувного повітря та охолодження ДВЗ в цілому, розроблені, виготовлені та досліджені двигуни нетрадиційних схем та конструктивних рішень. У проведенні досліджень приймали участь наступні наукові організації: Інститут технічної теплофізики НАНУ, Інститут машинознавства НАНУ, Інститут матеріалознавства НАНУ, Харківський Національний університет «Харківський політехнічний інститут» (кафедра двигунів внутрішнього згоряння), Державне підприємство «Первомайськдизельмаш»

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • Сучасний стан та перспективи розвитку двигунів внутрішнього згоряння.
  • Дослідження двигунів внутрішнього згоряння та їх елементів.
  • Сучасні розрахункові методики.
  • Підвищення техніко-економічних та екологічних показників двигунів внутрішнього згоряння.
  • Експлуатація та діагностування двигунів внутрішнього згоряння.
  • Використання в двигунах внутрішнього згоряння альтернативних палив.
  • Установки та комплекси з двигунами внутрішнього  згоряння.
  • Енергозберігаючі технології та комплексне використання ДВЗ.
  • Сучасні проблеми інженерної механіки та технологія двигунобудування.
  • Менеджмент та маркетинг в двигунобудуванні.