clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність», присвячена 95-й річниці створення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Дата проведення:  24-25 вересня 2015 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність», присвячена 95-й річниці створення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, має за мету обговорення наукових проблем пов’язаних з історичним та сучасним соціально-економічним та політичним розвитком Миколаївщини і півдня України.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проводяться дослідження згідно планів наукової роботи. Викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін беруть участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність». З 2011 р., проводиться конференція і семінар, присвячений історії Північного Причорномор’я. Запланована конференція буде V в цьому переліку.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • економічний, соціокультурний, політичний розвиток Миколаївського регіону з урахуванням історичного досвіду, а також подальших його перспектив;
  • планується обговорити розвиток і реформи вищої освіти на Миколаївщині.