clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»

 

Дата проведення:  26-28 листопада 2015 р.

Місце проведення: Інститут автоматики і електротехніки (ІАЕ) НУК ім. адмірала Макарова.

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів): 80-100

Конференція проводиться з метою обговорення сучасного стану та завдань удосконалення інформаційної безпеки на водному, авіаційному, залізничному та автомобільному транспорті; проблем інформаційної безпеки в телекомунікаціях транспортних засобів; питань контролю доступу на рухомі об’єкти і транспортні інфраструктури; методів оцінювання ефективності систем захисту інформації; управління персоналом в галузі інформаційної безпеки; правового забезпечення в інформаційній безпеці.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За період з 2011р. по 2014 р. співробітники кафедри приймали участь в держбюджетних та ініціативних (кафедральних) науково-дослідних темах, що велись в Національному університеті кораблебудування. За результатами наукової роботи співробітниками кафедри було опубліковано майже 350 публікацій, в тому числі 1 навчальний посібник, понад 30 статей в фахових виданнях та 250 тез доповідей (в тому числі 150 студентів, аспірантів та молодих вчених). Результати наукової роботи за науковим напрямком «Інформаційна безпека спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних систем та моніторингу підводної обстановки», які проводились на кафедрі ЕОС та інформаційної безпеки стали складовою частиною наукових та прикладних здобутків університету, який був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 р.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • інформаційна безпека транспортних засобів і систем;
  • захист інформації в каналах зв’язку та глобальних мережах передачі даних;
  • захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах;
  • підготовка кадрів у галузі знань «Інформаційна безпека»;
  • спеціальні дослідження та атестація комплексів ТЗІ (закрита секція).