clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми автоматики та електротехніки»

 

Дата проведення: 22-24 квітня 2015 р.

Місце проведення:  м. Миколаїв, Інститут автоматики і електротехніки (ІАЕ) НУК ім. адмірала Макарова, пр. Леніна, 3.

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів) — 80.

Конференція проводиться з метою висвітлення передових науково-практичних результатів, отриманих у галузі електрообладнання і автоматики та електротехніки. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між вченими, представниками наукового та виробничого середовищ, сприяти налагодженню науково-технічної співпраці у галузі електрообладнання і автоматики транспортних заходів, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи для студентів та аспірантів.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За останні 3 роки результатами роботи науковців ІАЕ НУК були захищені  1 докторська та 6 кандидатських дисертацій, тематика яких відповідає основним питанням конференції. Два професора ІАЕ НУК у складі колективу науковців стали лауреатами Державної премії України у галузі науки і техніки 2011 р. за створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:          

  • автоматика, інформаційно-керуючі системи і пристрої транспортних засобів;
  • електротехнічні системи і комплекси у складі траспортних заходів;
  • електричні машини і апарати у складі траспортних заходів;
  • проблеми підготовки спеціалістів по автоматиці, комп’ютеризованим системам управління і електромеханиці.