clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю «Актуальні тренди економічного розвитку України»

 

Дата проведення: 27 – 29 травня 2015 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 90, в т.ч. 20 іногородніх

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них: Росія – 2 особи, Норвегія – 2 особи, США – 2 особи, Болгарія – 2 особи, Польща – 3 особи.

Мета проведення заходу: Аналіз та оприлюднення результатів досліджень, оригінальних ідей, теорій, які заслуговують на увагу наукової спільноти, є важливими та відповідальними заходами.

У зв’язку з цим організатори конференції ставлять за мету привернути увагу наукової громади, органів державного управління та фахівців-практиків до актуальних проблем сучасної економічної науки; надати можливість науковцям, використовуючи сучасні комунікаційні технології, представити свої доробки та ідеї широкому колу фахівців як предмет дискусії; сприяти розвитку економічної науки в Україні та поза її межами; сприяти світовим інтеграційним процесам.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: пропоновані Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю, які проводяться Факультетом економіки моря Національного університету кораблебудування у кооперації з провідними науковцями і практиками, проводитимуться вже увосьме. Співорганізаторами читань в різні роки були Міністерство освіти і науки України, Академія економічних наук України, Спілка економістів України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Торгово-промислова палата України та інші національні та іноземні наукові заклади і державні установи. В конференції постійно беруть участь представники вищих навчальних закладів та підприємств України, Російської Федерації, Норвегії, США.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

  1. Інноваційно-орієнтований розвиток та інтеграція економіки України у світовий економічний простір.
  2. Забезпечення конкурентоспроможності держави шляхом підвищення конкурентоздатності підприємств.
  3. Системи менеджменту в морегосподарському комплексі.
  4. Розвиток фінансової системи соціально-орієнтованої економіки.
  5. Облік, аналіз і аудит: стан, проблеми та перспективи розвитку.