clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XI  Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2015: проблеми та рішення»

 

Дата проведення: березень 2015 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 200

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Миколаївський Національний університет ім. В. Сухомлинського, Таврійський Національний університет ім.  В.І. Вернадського.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  • Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи;
  • комп’ютерна лексикографія;
  • психолінгвістика;
  • термінознавство;
  • корпусна лінгвістика;
  • перекладознавство;
  • машинний переклад;
  • лінгводи-дактика: в контексті реалізації принципів Болонського процесу;
  • гіпертекстові технології;
  • функціонування мови як засобу впливу.