clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІХ Всеукраїнський форум молодих  науковців, присвячений Дню науки «Макаровські читання»

 

Дата проведення: 25-26 травня 2016 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: Національна академія наук України; Академія наук суднобудування України; Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій; Миколаївська облдержадміністрація.

Основні питання, що пропонуються для обговорення. Обговорення передових досягнень молодих учених України в галузі технічних, фізико-математичних, економічних, гуманітарних наук.