clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІV Всеукраїнська науково-технічна  конференція «Теоретичні проблеми та прикладні аспекти сучасної технічної фізики»

 

Дата проведення:    19-20 жовтня 2016 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9.

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу:  Всеукраїнська науково-технічна  конференція «Теоретичні проблеми та прикладні аспекти сучасної технічної фізики» на кафедрі фізики НУК імені адмірала Макарова проводиться раз на 2 роки,  і планується до проведення вже вчетверте.  Мета проведення заходу – обмін досвідом та апробація результатів науково технічної діяльності представників професорсько-викладацького складу, молодих науковців та аспірантів вузів України з питань фізики твердого тіла, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики та магнетизму, інших розділів фізики, а також методики її викладання. У попередні роки до участі в конференції залучались науковці НУК імені адм. Макарова, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, МНАУ, ФТІМС НАН України, НТУ України «КПІ», ІТТ НАН України, Запорізького інституту регіонального розвитку та інших ВНЗ України.

Для обговорення пропонуються  такі питання:

1.Експериментальні та теоретичні дослідження актуальних проблем сучасної технічної фізики.

2.Моделювання фізичних процесів тепло- та масопереносу.

3.Технології композиційних матеріалів, мікро- та наноструктур.

4.Фізичні аспекти функціонування електричних систем та комплексів.

5.Дослідження фізики гідродинамічних процесів.

6.Методика викладання фізики та інших дисциплін природничо-наукового циклу у вищій школі