clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми технології машинобудування»

 

Дата проведення: 26-28 жовтня  2016 р.

Місце проведення: м. Миколаїв пр. Героїв Сталінграду, 9, Гол. корпус НУК.

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів ): Корейський науково-дослідний інститут машинобудування і матеріалів, Республіка Корея, Даджион, (чотири учасника), Технологічний університет Карсрує (KIT), Карлсрує, Німеччина, (три учасника), Казанський національний технічний університет ім.  О.М. Туполева, Казань, РФ, (три учасники).

Мета: Обговорення результатів досліджень у галузі інженерної механіки в відповідно до двигунобудування, тертя та змащення в елементах машин, спеціальних питань технології енергомашинобудування, комп’ютерних технологій, обмін досвідом у створенні та виробництві енергетичних установок з двигунами внутрішнього згоряння, паровими та газовими турбінами,

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

Протягом останніх 3 років науковцями НУК були виконані дослідження, пов’язані з підвищенням надійності елементів теплових двигунів та енергетичних установок, підвищенню термінів їх роботи, скороченню обсягів натурних випробувань. Розроблені математичні моделі, та проведені на їх основі дослідження елементів проточної частини ГТД. Створені експериментальні стенди на базі  голографічних методів для вимірювання показників резонансної вібрації машинобудівних конструкцій. У проведенні досліджень приймали участь наступні наукові організації: Інститут проблем матеріалознавства ім. Трефілова  НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Подгорного НАН України, Харківський Національний університет «Харківський політехнічний інститут» (кафедра двигунів внутрішнього згоряння), Одеський Національний політехнічний університет, Державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «ЗОРЯ» — «МАШПРОЕКТ», Державне підприємство «Первомайськдизельмаш».

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • новітні досягнення у галузі дослідження, інженерної механіки відповідно до машинобудування, удосконалення та розробці вузлів тертя теплових двигунів та енергетичних установок;
  • спеціальні питання технології виробництва перспективного енергетичного обладнання;
  • використання комп’ютерних технологій CAD/CAM/CAE у проектуванні;
  • створення та експлуатація транспортних та стаціонарних енергетичних установок;
  • сучасні проблеми інженерної освіти.