clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасний стан та проблеми двигунобудування”

 

Дата проведення: 23-25 листопада 2016 року.

Місце проведення: Україна, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 5,  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: Очікується приблизно 100 учасників конференції.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Колумбійський університет (СU), Нью-Йорк, США, (чотири учасника), Технологічний університет Карлсрує (KIT), Карлсрує, Німеччина, (три учасника), Корейський науково-дослідний інститут машинобудування і матеріалів, Республіка Корея, Даджион, (чотири учасника).

Мета проведення заходу: Обговорення результатів досліджень у галузі двигунобудування та транспортних та стаціонарних енергетичних установок, обмін досвідом у дослідженні, проектування, випробування, виробництві та експлуатації енергетичних установок з двигунами внутрішнього згоряння, паровими та газовими турбінами, двигунами нетрадиційних принципів дії, використанням нетрадиційних систем утилізації теплоти та альтернативних палив.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:  На протязі останніх 3 років науковцями НУК були виконані дослідження, пов’язані з підвищенням ефективності теплових двигунів та енергетичних установок, зменшенню витрат органічних палив, розробці новітніх систем утилізації теплоти (на основі термохімічних водневих циклів, термохімічної конверсії органічних палив тощо). Крім того були виконані дослідження та розроблені новітні системи надувного повітря та охолодження ДВЗ в цілому, розроблені, виготовлені та досліджені двигуни нетрадиційних схем та конструктивних рішень. У проведенні досліджень приймали участь наступні наукові організації: Інститут технічної теплофізики НАНУ, Інститут машинознавства НАНУ, Інститут матеріалознавства НАНУ, Харківський Національний університет «Харківський політехнічний інститут» (кафедра двигунів внутрішнього згоряння), Одеська Національна морська академія, Одеський Національний морський університет, Бериславське машинобудівне підприємство, Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування»ЗОРЯ» — «МАШПРОЕКТ», Державне підприємство «Первомайськдизельмаш»

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • новітні досягнення у галузі дослідження, удосконалення та розробці нових теплових двигунів та енергетичних установок, перспективного енергетичного обладнання; виробництва та експлуатації транспортних та стаціонарних енергетичних установок;
  • використання нетрадиційних видів палива;
  • захист навколишнього середовища від шкідливого впливу з боку теплових двигунів те енергетичних установок.