clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

 

Дата проведення: 9-10 вересня 2016 року

Місце проведення: м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 9 (Головний корпус НУК)

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)

Мета проведення заходу – визначення проблем, які виникають під час становлення та розвитку правової держави в Україні, та шляхів їх вирішення; налагодження зв’язків між представниками юридичної науки та практики; залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи;

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

За 2010-2015 роки у збірниках тез доповідей науково-практичних конференцій «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» було опубліковано 178 доповідей, залучено до наукової роботи більше 73 учасників з числа студентів та молодих вчених. До співпраці залучались:

ВНЗ «Національна академія управління, м. Київ; Інститут держави та права імені В.М. Корецького НАН України, м. Київ; Інститут кримінально-виконавчої служби, м. Київ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, м. Кіровоград; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний авіаційний університет, м. Київ; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Одеський інститут підприємництва та права, м. Одеса; Одеський національний економічний університет, м. Одеса; Одеський національний морський університет, м. Одеса; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Первомайський філія ПВНЗ «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки», м. Первомайськ; Приватний ВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», м. Херсон; Приватний ВНЗ «Університет сучасних знань», м. Первомайськ Миколаївської області; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків; Херсонський економіко-правовий інститут, м. Херсон;

На однойменних конференціях були представлені результати досліджень за загальнокафедральними темами ««Україна і правопорядок у Світовому океані» та «Становлення та розвиток правової держави». Особливо широко були представлені дослідження в галузі адміністративного права.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

Учасники можуть представити доповіді за широким колом питань за наступними секціями:

  1. Теорія та історія держави та права. Філософія права.
  2. Конституційне право. Адміністративне право. Адміністративний процес.
  3. Цивільне та сімейне право. Цивільний процес.
  4. Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія. Криміналістика.
  5. Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право.