clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та молодих вчених «Автоматика та електротехніка»

 

Дата проведення: 17-18 листопада 2016 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Академія наук суднобудування України; Одеська національна морська академія; Одеський національний морський університет

Основні питання, що пропонуються для обговорення. Обговорення нових досягнень, пов’язаних зі створенням нових та удосконаленням існуючих електротехнічних систем і комплексів, а також систем автоматичного керування