clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю «Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз»

 

Дата проведення: 17-18 травня 2016 року.

Місце проведення: м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

Кількість учасників: 152

Мета проведення заходу: публічне обговорення стану та перспективи розвитку української економіки під впливом світової економічної глобалізації.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучилися до співпраці: посібник з грифом МОНУ Єфімова Г.В., Марущак С.М. «Економічні ризики та методи їх  вимірювання», навчальний посібник з грифом МОНУ Парсяк В.Н.,Терьошкіна Н.Є., Воробйова І.А. «Наукове дослідження магістранта»; монографія Парсяк В.Н., Дибач І.Л., Парсяк К.В. Управління якістю освітніх послуг»; монографія Терьошкіна Н.Є. Механізми реалізації національної інноваційної стратегії;  Підручник. Парсяк В.Н.. Маркетинг: сучасна концепція та технології.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Глобалізація як визначальний зовнішній чинник впливу на національну економіку.
  2. Використання корпоративних методів управління для посилення ринкових позицій вітчизняних підприємств.
  3. Засоби економічної мотивації персоналу підприємства та його ринкових партнерів.
  4. Організація обліково-аналітичної та фінансово-кредитної підтримки підприємницьких проектів.