clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнський науково-методичний семінар«Культура безпеки в освіті для сталого розвитку» (стан та перспективи)

 

Дата проведення: 22-23 вересня 2016 р.

Місце проведення: м. Миколаїв НУК (Коблево).

Кількість учасників: 50.

Мета проведення заходу: обговорення актуальних проблем науково-методичного забезпечення формування та розвитку культури безпеки вихованців навчальних закладів освіти.

  • коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Монографія «Культура безпеки людства» Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк, Монографія «Виховна складова педагогіки безпеки» Н. В. Кулалаєва, О. А. Мармазинський, В. О.Михайлюк, Навч. посіб. «Організаційні засади сталого функціонування підприємств і організацій у надзвичайних ситуаціях» В. О. Михайлюк, Н. В. Кулалаєва, Навч. посіб. «Безпека комунікації на морі» В. І. Ізотов, Н. В. Кулалаєва, В. О.Михайлюк, Навч. посіб. «Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання» Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Підручник «Цивільний захист» О. І. Запорожець, В. О. Михайлюк, А. В. Русаловський, Б. Д. Халмурадов, Н. В. Кулалаєва,

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Проблеми формування особистості безпечного типу поводження у техногенному середовищі.
  2. Умови реалізації освіти з безпеки молоді для сталого розвитку.
  3. Інструментарій трансляції культури безпеки в освітніх закладах.
  4. Особливості виховання культури безпеки у майбутніх фахівців інженерно технічного профілю.