clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XIІ Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2016: проблеми та рішення»

 

Дата проведення: 26-27 травня 2016 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: Міністерство освіти і науки України; Академія наук суднобудування України; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи;
  2. Комп’ютерна лексикографія;
  3. Психолінгвістика;
  4. Термінознавство;
  5. Корпусна лінгвістика;
  6. Перекладознавство;
  7. Машинний переклад;
  8. Лінгводидактика: в контексті реалізації принципів Болонського процесу;
  9. Гіпертекстові технології;
  10. Функціонування мови як засобу впливу.