clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ХІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Конституція – основа розвитку національного законодавства»

 

Дата проведення: 29 березня 2017 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова.

Кількість учасників: 150

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Академія наук суднобудування України, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Головне управління юстиції у Миколаївській області.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Теорія та історія держави і права. Філософськи проблеми теорії держави і права.
  2. Права і свободи людини. Ґендер.
  3. Правова держава та громадянське суспільство: нові ідеї та наукові досягнення.
  4. Норми Конституції і національна система права.
  5. Адміністративно-правовий аспект управління економікою, соціально-культурною та політичною сферами.
  6. Міжнародне право та інтеграційні процеси.