clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та проблеми»

 

Дата проведення: 8-10 листопада 2017 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників: Очікується приблизно 100 учасників конференції.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Китай — 3-5; Польща- 5, Лівія — 1.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За останні 3 роки університетом отримані визначні наукові результати за наступними напрямками: Розробка енергозберігаючих технологій; Розробка екологічно безпечної технології; Сучасні машинобудівні технології. До співпраці долучались такі підприємства як ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», Батумська державна морська академія, Західно-Померанський технічний університет (Щецин, Польща, Харбінський інженерний університет, Одеській національний політехнічний університет, Академія наук суднобудування України. За результатами конференції друкуються матеріали уонференції

Основні питання, що пропонуються для обговорення: Підвищення ефективності суднових енергетичних установок; дослідження робочих процесів у елементах суднових енергетичних установок; енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці; шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ.