clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ»

 

Дата проведення: 18-20 грудня 2017 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9, (Головний корпус НУК)

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: публічне обговорення стратегічних орієнтирів в умовах постійної кризи.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучилися до співпраці:

посібник з грифом МОНУ Єфімова Г.В., Марущак С.М., Пащенко О.В. «Оцінка та управління підприємницькими ризиками», посібник з грифом МОНУ Пащенко О.В., Карась П.М., Приходька Н.В. «Банківська система: навчальний посібник»

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Розвиток національної економіки в умовах перманентної кризи.
  2. Розв’язання фінансових проблем стратегічного сталого розвитку
  3. Управління фінансово-економічною безпекою країни, регіону, субєкту господарювання