clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми сучасної прикладної математики»

 

Дата проведення: 12-14 квітня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Академія  наук суднобудування України;  Миколаїв-ський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаївський національний аграрний університет.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Теоретичні аспекти сучасної математики;
  2. Питання прикладної математики;
  3. Особливості викладання математики.