clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

V Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми технології машинобудування»

 

Дата проведення:  17-19 жовтня 2018 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 100.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Китай — 3-5; Польща- 5, Лівія -1,  Респ. Корея – 1, Болгарія – 2

Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією та визначення перспективних напрямків фундаментальних досліджень і рішення практичних завдань у галузі механіки і міцності конструкцій, що використовуються в інженерній практиці.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: є підведення підсумків проведених досліджень та визначення напрямків подальших робіт з розвитку методів розрахунку і проектування інженерних конструкцій.

На конференції планується розглянути питання міцності та надійності технічних систем, прикладні задачі проектування складних інженерних конструкцій в машинобудуванні, приладо- та суднобудуванні, математичне моделювання та дослідження технічних систем, підвищення ефективності вузлів тертя машин та механізмів, сучасні проблеми трибо техніки, використання прогресивних і нетрадиційних технологій виробництва складних механічних систем, сучасні проблеми інженерної освіти.

Основні питання що пропонуються для обговорення:

  • Проблеми міцності та надійності технічних систем;
  • Прикладні задачі проектування складних інженерних конструкцій в машинобудуванні,  приладо- та суднобудуванні;
  • Математичне моделювання та дослідження технічних систем;
  • Підвищення ефективності вузлів тертя машин та механізмів;
  • Сучасні проблеми триботехніки;
  • Використання прогресивних і нетрадиційних технологій виробництва складних механічних систем;
  • Сучасні проблеми інженерної освіти.