clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»

 

Дата проведення: 21-22 вересня 2018 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: обговорення важливих та актуальних питань техногенної та цивільної безпеки України. Організатори конференції впевнені в необхідності подальшої активізації і об’єднання зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення існуючих проблем забезпечення техногенної та цивільної безпеки і визначення пріоритетних напрямів на майбутнє.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: визначення загального підходу в сфері культури безпеки та викладання дисциплін безпеки життєдіяльності та цивільного захисту; дослідження питань дотримання техногенної безпеки промисловими підприємствами та об’єктами небезпеки, розробки практичних рекомендацій. Учасники попередніх конференцій обговорили доповіді з проблем адміністративно-правових та економічних аспектів діяльності в галузі цивільної безпеки, пожежної та техногенної безпеки будівель, споруд і об’єктів різного призначення, електроустановок та електрообладнання, дослідження засобів й методів підвищення вогнестійкості будівельних матеріалів і  конструкцій, підвищення ефективності автоматичних засобів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, щодо прикладних аспектів застосування хімічних речовин і матеріалів у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також соціальні аспекти та гуманітарні засади підготовки фахівців у вищих навчальних закладах з питань безпеки.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • Науково-теоретичні та методологічні основи забезпечення безпеки і практичні аспекти її реалізації;
  • Шляхи подолання сучасних проблем суспільства в сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, пожежної, техногенної та екологічної безпеки;
  • Менеджмент безпеки об’єктів господарювання Законодавча та нормативно-правова база;
  • Соціально-гуманітарні аспекти техногенної та цивільної безпеки.