clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2018: проблеми та рішення»

 

Дата проведення: 17 – 18 травня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Гуманітарний факультет.

Кількість учасників: 200

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Академія наук суднобудування України; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; Миколаївський націо-нальний університет ім. В.О. Сухомлинського.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи;
  2. Комп’ютерна лексикографія;
  3. Психолінгвістика;
  4. Термінознавство;
  5. Корпусна лінгвістика;
  6. Перекладознавство;
  7. Машинний переклад;
  8. Лінгводидактика: в контексті реалізації принципів Болонського процесу;
  9. Гіпертекстові технології;
  10.  Функціонування мови як засобу впливу.