clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини»

 

Дата проведення: 2-3 квітня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Гуманітарний факультет.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України;  Академія наук суднобудування; Миколаївський націонадбний університет ім. В.О. Сухомлинського; Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Фізичний стан, контроль фізичної підготовки та успішності фізичного виховання студентів.
  2. Мотивація навчальної та фізкультурно-оздоровчої діяльності, вплив рухової діяльності на розумову та фізичну працездатність.
  3. Адаптивне фізичне виховання.
  4. Проблеми здорового способу життя в сучасних умовах і інші проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я студентів.
  5. Олімпійський спорт, олімпійський рух та проблеми і перспективи молодіжного спорту.
  6.  Інвалідний спорт, задачі, методики, контроль, регулювання фізичних навантажень.