clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства»

 

Дата проведення: 20 квітня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Гуманітарний факультет.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Депар-тамент освіти і науки Миколаївської ОДА; Південний науковий центр НАН України; Академія наук суднобудування; Чорноморський національний університет ім. Петра Могили; Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  • Сучасна інтерпретація загальних філософських проблем.
  • Загально-світоглядні проблеми історії української культури.
  • Людина і техніка: нові можливості та виклики.
  • Філософія мови і когнітивні аспекти. (концептуалізація кодів культури у мові).