clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми сучасної хімії»

 

Дата проведення: 24-25 травня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Миколаїв-ський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаївський національний аграрний університет; Харківський національний медичний університет.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Біохімія
  2. Біогеохімія
  1. Органічна хімія
  2. Неорганічна хімія
  3. Моніторинг навколишнього середовища
  4. Сучасні методи та методика викладання хімічних дисциплін