clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми соціально-гуманітарних наук»

 

Дата проведення: 7 грудня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Гуманітарний факультет.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Академія наук суднобудування України; Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА; Південний науковий центр НАН України; Академія наук суднобудування; Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Педагогіка вищої школи в контексті євроінтеграції.
  2. Психолого-педагогічні проблеми становлення особистості.
  3. Політична та історична думка України та зарубіжжя.
  4. Соціальні проблеми сім’ї і молоді.
  5. Соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних наук.
  6. Лінгводидактика (розробка електронних навчально-методичних матеріалів).