clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна морська держава: стратегія реалізації економічного потенціалу»

 

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 150.

Мета проведення заходу: Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Україна морська держава:стратегія реалізації економічного потенціалу» має за мету обговорення наукових проблем, пов’язаних зі стратегією реалізації економічного потенціалу України як морської держави.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: в наявності публікації з зазначеної тематики конференції.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • Стратегічне управління  морським  сектором  економіки;
  • Проблеми та перспективи розвитку морських портів та морського транспорту України;
  • Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища;
  • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
  • Актуальні питання оподаткування;
  • Гроші, фінанси і кредит;
  • Сучасний стан та перспективи розвитку суднобудування;
  • Формування екологічного обліку в системі управління підприємством;
  • Еколого-економічний аналіз на підприємствах морського транспортного комплексу.