clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Автоматика та електротехніка»

 

Дата проведення: 15-16 листопада 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Академія наук суднобудування України; Національний університет «Одеська морська академія»; Одеський національний морський уніуніверситет.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  1. Автоматика та електротехніка.
  2. Обговорення нових досягнень, пов’язаних зі створенням нових та удосконаленням існуючих електротехнічних систем і комплексів, а також систем автоматичного керування.