clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Суднобудування та морська інфраструктура: механічна інженерія, інформаційні технології, електрична інженерія, економіка моря»

 

Дата проведення: 23-24 листопада 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова (Херсонська філія).

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Академія наук суднобудування України; Національний університет корабле-будування ім. адм. Макарова; Одеський національний морський університет; Smart Maritame Group, Херсонський державний завод «Палада», Адміністрація річкових портів (м. Херсон), Херсонський морський порт.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

  • Обговорення актуальних проблем суднобудування, впровадження інноваційних технологій в суднобудуванні та судноремонті;
  • технічне обслуговування флоту;
  • тенденції розвитку морських та річкових портів;
  • розвиток водного туризму в Україні; економічні проблеми морської інфраструктури;
  • обмін досвідом  підготовки кадрів для суднобудівної та морської галузей України.