clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська  науково-технічна конференція «Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект»

 

Дата проведення: 30-31  травня 2018 р.

Місце проведення: Первомайська філія Національного університету кораблебудування.

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект»», має за мету обговорення наукових проблем пов’язаних проблемами регіону в промисловому та  економічному аспекті.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Сучасний стан та перспективи розвитку галузевого машинобудування
  2. Стан і проблеми енергозбереження регіону
  3. Дослідження та перспективи розвитку теплоенергетики
  4. Стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки
  5. Актуальні проблеми економічного розвитку регіону
  6. Шляхи реформування обліку, аудиту та аналізу у контексті подолання економічних проблем підприємств
  7. Правові та соціально-гуманітарні проблеми регіону