clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасні тенденції в корабельній архітектурі»

 

Дата проведення: 20-22 лютого 2018 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 50.

Мета проведення заходу: Обговорення сучасних тенденцій, проблем та перспектив в області корабельної архітектурі та дизайну.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: кафедрою дизайну Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проводяться дослідження згідно планів наукової роботи. Викладачі кафедри дизайну беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-методичних та науково-практичних конференціях та семінарах з дизайну, дизайн-освіти, конкурсах та фестивалях з дизайну, дизайн-форумах. Спільно з Херсонським національним технічним університетом проводяться щорічно міжвузівський науково-практичний семінар з питань методології викладання дисциплін професійної та практичної підготовки напряму  «Дизайн». Викладачі кафедри розробляють навчально-методичні посібники, мають публікації в наукових збірниках, каталоги авторських робіт.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: Для обговорення пропонуються наступні питання:

  1. Сучасні тенденції розвитку архітектури вітрильних яхт та інших плавучих споруд.
  2. Розробка інтер’єру плавучих домівок та розважальних центрів.
  3. Сучасні декоративно оздоблювальні матеріали в суднобудівництві.
  4. Перспективи розвитку та концептуальна направленість малого суднобудування.